Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Generelle salgsbetingelser for rejser

Generelle salgsbetingelser for rejser


Generelt

Disse generelle salgsbetingelser for rejser gælder for alle aftaler om leje af indlogering, der er indgået med Vacanceselect International AG og er en uadskillelig del af rejsekontrakten. Det anbefales, at du i god tid gør dig bekendt med indholdet af disse betingelser. Gensidige rettigheder og forpligtelser for både Vacanceselect International AG og dig er fastlagt heri.

Der indgåes en aftale mellem dig og Vacanceselect International AG (I følgende benævnt: Vacanceselect) vedrørende indlogering, der tilbydes på hjemmesiden, når: a) du accepterer Vacanceselects generelle salgsbetingelser for rejser. b) du udfylder dine personlige oplysninger for at gennemføre reserveringen og derefter bekræfter reserveringen ved at trykke på knappen "Bekræft".

Vacanceselect lader sit salg udføre af salgsagenter i de forskellige europæiske lande. Disse agenter er på forhånd vurderet og screenet og imødekommer lokale bestemmelser i deres reserveringsbetingelser.


1. Reservering af din ferie

1.1 Reservering af din ferie

Du kan reservere din ferie enten online eller telefonisk. Disse to reserveringsmetoder er bindende for både dig og Vacanceselect. Alle reserveringer, som foretages gennem hjemmesiden, bekræftes af Vacanceselect med en modtagelsesbekræftelse pr. e-mail. Når din reservering er behandlet af Vacanceselect modtager du en bekræftelsesfaktura pr. e-mail. Hvis du ikke har modtaget bekræftelsesfakturaen inden for 5 dage efter reservering, skal du kontakte Vacanceselect.


1.2 Annulleringsret

Vacanceselect gør dig opmærksom på at reserveringer du har foretaget er bindende. Annulleringsretten gælder kun for en periode inden for 2 dage efter, at den pågældende aftale indgåes. Vi gør dig venligst opmærksom på, at annulleringsretten ikke gælder for bookinger med ankomst inden for 8 uger.


1.3 Person som foretager bestilling

Personen, som foretager bestillingen, skal være mindst 18 år på tidspunktet for reserveringen. Al korrespondance vil foregå via adressen på personen, som foretager bestillingen. Personen, som foretager bestillingen, er ansvarlig for alle medrejsende. Vacanceselect er specialiseret i familieferier. Grupper af unge er derfor ikke tilladt.


1.4 Maksimalt antal tilladte personer

Det er ikke tilladt at opholde sig i den, af dig reserverede indlogering, med mere end de ved reserveringen angivne maksimalt antal tilladte personer (inklusive børn og spædbørn), som angivet på vores hjemmeside. Ved overtrædelse heraf har indlogeringsstedets bestyrer ret til at nægte dig adgang til indlogeringen. Du har da ikke ret til skadeserstatning. Det er ikke tilladt at modtage besøgende eller have overnattende gæster uden forudgående godkendelse fra indlogeringsstedets bestyrer.


1.5 Lejeperiode

Den mindste lejeperiode er 7 nætter, med mindre andet er angivet.


1.6 Indlogering efter anmodning og last minute-reserveringer

Nogle af vores indlogeringer er tilgængelige efter anmodning. Derudover bliver vi ved reserveringer, med ankomst inden for 2 uger, altid nødt til at informere os om den aktuelle tilgængelighed. Det betyder, at vi er nødt til at kontakte (den udenlandske) indlogeringsstedets bestyrer for godkendelse. Du bedes være opmærksom på, at din anmodning ikke er uforpligtende. Når indlogering er tilgængelig, omsættes din anmodning automatisk til en endegyldig reservering og du modtager vores bekræftelsesfaktura pr. e-mail. Hvis indlogering ikke er tilgængelig, kontakter vi dig inden for 2 hverdage. Vi hjælper dig derefter gerne med at finde alternativ indlogering.


1.7 Præferencer

Præferencer mht. Indlogeringen, såsom beliggenhed osv., skal angives direkte i forbindelse med reservering. Vacanceselect videregiver disse præferencer til indlogeringsstedets bestyrer. Vi gør dig opmærksom på at opfyldelse af præferencer ikke kan garanteres af Vacanceselect.


1.8 Forhåndsreservering

Du kan foretage en forhåndsreservering for næste ferieår. Denne reservering er underlagt programændringer og prisændringer med hensyn til eventuelle ekstra omkostninger eller supplementer, som skal betales på stedet indtil modtagelse af den endegyldige bekræftelse. Lejeprisen er definitiv i det at (forhånds)reserveringen bliver foretaget. Nye bookinger med afrejse efter d. 1. April 2021 kan indtil d. 31. Januar 2021 annullere omkostningsfrit, resten af betalingen skal betales senest 56 dage før ankomst. Indtil den 1. marts kan man omkostningsfrit lave en ændring i bookingen. For vilkår og betingelser angående dette, henviser vi til sektion 2.2. 


2. Annullering eller ændring

Det kan hænde, at du bliver nødt til at annullere din ferie på grund af uforudsete omstændigheder. I et sådant tilfælde skal det meldes skriftligt eller telefonisk (i kontortiden) til Vacanceselect. En annullering eller ændring medfører omkostninger i mange tilfælde.


2.1.1 Annullering med afbestillingsforsikring

Hvis en eventuel annullering af en rejse er ifølge de vilkår og betingelser, som vores forsikringspartner håndterer, henviser vi til følgende side for en skadeanmeldelse.


2.1.2 Annullering i henhold til de generelle salgsbetingelser for rejser

Hvis du ikke har tegnet en afbestillingsforsikring, eller årsagen til annullering ikke er omfattet af forsikringsselskabets vilkår, annulleres reserveringen i henhold til vores generelle salgsbetingelser. Ud over reserveringsgebyret og eventuel forsikringspræmie skal du betale følgende beløb:

a. ved annullering 56 dage eller tidligere inden ankomst: 20% af rejseprisen.

b. ved annullering fra den 55. dag (inklusive) til den 42 dag inden ankomst: 40% af rejseprisen.

c. ved annullering fra den 41. dag (inklusive) til den 28. dag inden ankomst: 60% af rejseprisen.

d. ved annullering fra den 27. dag (inklusive) til den 7. dag inden ankomst: 80% af rejseprisen.

e. ved annullering fra den 6. dag (inklusive) til dagen inden ankomst: 90% af rejseprisen.

f. ved annullering på dagen for ankomst eller senere: den fulde rejsepris.


2.1.3. Annullering grundet fejlagtig pris

Skulle det forekomme, at en pris på en rejse er så iøjenfaldende lav, at selv kunden kan have tvivl om, om det er en fejl, så foreholder Vacanceselect sig retten til at tilrette prisen eller at annullere bookingen. Skulle den tilrettede pris herefter ikke være acceptabel for kunden, har kunden ret til at annullere omkostningsfrit.


2.2 Ændringer

Efter udarbejdelsen af fakturaen kan du indtil 28 dage inden ankomst foretage visse ændringer såsom antallet af personer eller reservering af sengelinned og håndklæder og/eller føje en barneseng til din reservering. Det er muligt at ændre indlogering eller data op til 50 dage inden ankomst. Det gælder naturligvis for så vidt, at den ønskede ændring stadig er mulig. Vi pålægger 210 DKK for ændringer pr. reservering plus eventuelle ekstraomkostninger, som kan være opstået i forbindelse med ændringen. Bemærk venligst, at annulleringsbetingelserne, som er angivet under punkt 2.1.2, gælder for ændring af indlogering eller data, efter 50 dage inden ankomst. Hvis ændringer ønskes, skal det meldes skriftligt eller telefonisk til Vacanceselect af den person, som har foretaget bestillingen. Hvis du ønsker at ӕndre din feriebolig (ombooking) til en billigere bolig, er dette kun tilladt op til en forskel på 10% af feriens pris.


2.2.1 Ændringer i forbindelse med medrejsende

Når én af de medrejsende bliver forhindret, kan vedkommendes plads overtages af en anden person. Hvis der tilføjes en ekstra medrejsende, kan det medføre ekstra omkostninger. I beskrivelsen af indlogeringerne på vore hjemmeside er prisen pr. person angivet, hvis relevant.


2.2.2 Ændringer i forbindelse med personen, som har foretaget bestillingen.

Når personen, som har foretaget bestillingen, bliver forhindret, kan vedkommendes plads overtages af en anden person.  I det tilfælde overtages reserveringen. Vi kan da ændre reserveringen for dig. Vi henviser til punkt 2.2.3 for betingelser i forbindelse med overtagelse af reserveringen.


2.2.3 Overtagelse af reservering

Hvis reserveringen i sin helhed overtages af en anden familie kan vi ændre reserveringen, når pågældende indlogeringssted tillader denne ændring. Der er indlogeringssteder, som anser en sådan ændring for en annullering. I dette tilfælde er vi nødsaget til at pålægge dig annulleringsgebyr i overensstemmelse med punkt 2.1.2.

Der pålægges et ændringsgebyr på 210 DKK ved overtagelse af en reservering. Når du ønsker, at lade en anden overtage din reservering, skal personen, som har foretaget bestillingen, meddele dette skriftligt eller telefonisk til Vacanceselect.


2.3 Annullering fra Vacanceselects side

I tilfælde af force majeure eller uforudsete omstændigheder kan Vacanceselect annullere reserveringen. Med uforudsete omstændigheder og force majeure menes der blandt andet, at indlogeringsstedet er i en sådan tilstand, at det ikke længere er egnet til udlejning (f.eks. oversvømmelse eller skovbrand). Dette gælder også, når reserveringen ikke kan gennemføres pga. for eksempel ejers pludselige salg af indlogeringsstedet eller når dobbelt reservering har fundet sted. Vacanceselect vil omgående give dig besked telefonisk eller skriftligt med en begrundelse. Vacanceselect tilbyder dig i dette tilfælde lignende eller bedre indlogering for samme rejsepris. Lignende eller bedre indlogering vurderes af Vacanceselect på grundlag af indlogeringssted, indlogeringskategori, faciliteter og eventuel præferencer, som er angivet i forbindelse med reserveringen. Hvis Vacanceselect ikke kan tilbyde dig et passende alternativ eller du ikke accepterer tilbudte alternativ, refunderer Vacanceselect den allerede helt eller delvist betalte rejsepris. Vacanceselect kan dog ikke holdes ansvarlig for andre servicer, som er reserveret af dig (f.eks. flybilletter, biludlejning, færgebilletter, busrejser osv.).


3. Priser

3.1 Rejsepris og omkostninger

De angivne priser er pr. beboelsesenhed pr. uge, med mindre andet er angivet.

I tilfælde af tilbud, hvor der tilbydes gratis overnatning enkelte nætter, trækkes de billigste overnatninger fra den samlede pris. Det er ikke muligt at kombinere rabatter. Vacanceselect forbeholder sig retten til at ændre rejseprisen, hvis justeringer giver anledning hertil.


3.1.1 Rabatter og deres kombinationsmuligheder 

En kombination eller opstabling af flere rabatter og tilbud med andre rabatter er ikke mulig. Et tilgodebevis givet i forbindelse med en tidligere klage, må ikke overdrages til andre, men er kun til eget forbrug. 


3.1.2 Reservationsgebyr 

Reserveringsomkostninger lyder på 20 DKK pr. bestilling. Hvis du bestiller boliger på forskellige pladser i en sammenhӕngende periode i én bestilling, betaler du kun reservationsgebyr for én bestilling. Hvis du bestiller flere boliger i samme tidsrum  på samme plads, betaler du gebyr for hver enkel booking. Hvis du bestiller flere ferier uafhӕngige af hinanden og  i samme kalenderår, skal du betale reservationsgebyr for hver ferie booket. Hvis du har en reservation for 2 forskellige familier, skal hver familie betale reservationsgebyr. 


3.2 Øvrige omkostninger

Herunder forståes det obligatoriske reserveringsgebyr.


3.3 Valgfri ekstra omkostninger

Herunder forståes rejse- og /eller annulleringsforsikring. Disse omkostninger betales allerede ved reservationen hos. Vælger du at blive forsikret igennem Vacanceselect, så er det tilsluttede forsikringsselskab Det Europæiske rejseforsikring. For mere detaljeret info henviser vi til Den Europæiske rejseforsikrings egen hjemmeside.


3.4 Omkostninger, som skal betales på stedet

Omkostninger, som skal betales på stedet er de obligatoriske yderligere omkostninger (såsom el, varme, gas og turistskat). Disse omkostninger skal betales til indlogeringsstedets bestyrer. Omkostninger for eventuelle reserverede valgfrie anordninger til brug på stedet anses også som omkostninger, der skal betales på stedet (f.eks. barneseng, sengelinned, medbringning af kæledyr). Information om omkostninger for valgfrie anordninger kan ses på hjemmesiden pr. indlogering og på fakturaen. Vacanceselect er ikke ansvarlig for eventuelle lokale skatter, der kan blive opkrævet af indlogeringsstedets bestyrer.


3.5 Depositum

Det pr. indlogering angivne depositum skal betales til indlogeringsstedets administration ved ankomst. Indlogeringsstedet skal altid efterlades rent og ordentligt. Hvis indlogeringsstedet ikke efterlades rent eller inventar er blevet beskadiget, tilbagebetales hele depositummet eventuelt ikke. Eventuelle yderligere omkostninger, som skal betales på stedet, kan ligeledes blive fratrukket depositummet. Det kan hænde, at depositummet ikke tilbagebetales, hvis du forlader stedet uden for det fastsatte afrejsetidspunkt. Vacanceselect er ikke ansvarlig for beskatning og/eller tilbagebetaling af depositummet.


4. Fakturering og betaling

4.1 Faktura

Følgende omkostninger er angivet på fakturaen: rejsepris, reserveringsgebyr á 20 DKK pr. reservering, eventuelle forsikringspræmier og andre obligatoriske omkostninger.


4.2 Betaling

Efter modtagelse af bekræftelsesfakturaen skal du betale 20% af lejeprisen plus reserveringsgebyret inden for 7 dage.

Du skal betale resten af lejeprisen senest 8 uger inden ankomst.

• Hvis du foretager reservering inden for 8 uger inden ankomst, skal det fulde beløb betales inden for 7 dage.

• Hvis du foretager reservering inden for 4 uger inden ankomst, skal det fulde beløb betales inden for 2 dage.

Når at vi har modtaget den fulde betaling, sender vi rejsedokumenterne hurtigst muligt pr. e-mail. Du vil modtage rejsedokumenterne mindst 2 uger inden afrejse.


4.3 Prisvindere

En vundet ferie kan ikke overdrages til andre. Vinderen af ferien, skal også vӕre den, der bestiller ferien. Den vundne feriedestination og periode kan ikke ӕndres. 


4.4 Gavekort

Et gavekort udstedt af Vacanceselect må ikke overdrages til andre. Navnet på gavekortet, skal også vӕre navnet på den, der bestiller/betaler ferien. 


4.5. Udeblivende betaling inden for betalingsfristen

Bemærk, at Vacanceselect forbeholder sig ret til at annullere reserveringen og pålægge dig de afholdte omkostninger, hvis den aftalte betalingsfrist overskrides. I dette tilfælde gælder vores annulleringsbetingelser i henhold til punkt 2.1.2. Det allerede betalte beløb vil blive fratrukket annulleringsgebyret. Det er ikke muligt at kompensere betalingsfristen med eventuelt andre udestående betalinger hos Vacanceselect. Vacanceselect forbeholder sig ret til at overdrage kravet til fogeden. Alle retslige og udenretslige omkostninger samt påløbne renter vil blive pålagt personen, som har foretaget bestillingen.


5. Faciliteter

5.1 Åbningstider og omkostninger

I beskrivelsen af indlogeringen på vores hjemmeside kan du finde information om de faciliteter, som tilbydes, med angivelse af de af os kendte omkostninger. Hvis ingen omkostninger er angivet, betyder det, at faciliteterne er gratis. Vacanceselect er ikke ansvarlig for uventede omkostninger, som skal betales på stedet for brug af faciliteter eller servicer.

Vacanceselect kan ikke garantere, at faciliteterne altid er åbne. Det kan især hænde, at bestemte faciliteter er lukkede uden for sæsonen. I mange tilfælde er faciliteter ved et indlogeringssted udlejet til tredjepart. Det betyder, at Vacanceselect og/eller ejeren af indlogeringsstedet ikke har indflydelse på åbningstiderne. Det gælder f.eks. for restauranter, barer, swimmingpools, supermarkeder og aktiviteter.

Dette gælder også for faciliteter i området, såsom supermarkeder, swimmingpools, attraktioner, golfbaner, tennisbaner osv.


Vacanceselect håndterer alle kendte oplysninger om faciliteters tilgængelighed og åbningstider med stor omhu. Vacanceselect er ikke ansvarlig for eventuelle ændringer. Hvis Vacanceselect at blive informeret om eventuelle ændringer, vil du blive informeret telefonisk eller skriftligt. 


5.2 Invalide & handicappede

Kørestolsbrugere og handicappede anmodes om at angive deres krav til indlogeringen så præcist som muligt. Kun på denne måde kan vi afgøre, om den ønskede indlogering kan anbefales. Vacanceselect kan kun rådgive dig i denne forbindelse og er ikke ansvarlig for ikke tilstrækkeligt egnede og/eller tilpassede indlogeringssteder. 


5.3 Transportmidler

I princippet kan du medbringe dit transportmiddel til udlandet uden problemer. Dog skal det opfylde de lokale sikkerhedskrav og du skal være i besiddelse af alle nødvendige dokumenter. Inden ankomst skal du selv informere dig om dit transportmiddel er tilladt på vandet, hvor du ønsker at sejle. Du skal også selv reservere plads på indlogeringsstedet til dit transportmiddel. Vacanceselect er ikke ansvarlig for ikke-tilladte transportmidler.


6. Rejseinformation

6.1 Ankomst og afrejse

Tidspunkter for ankomst og afrejse er angivet på rutebeskrivelsen. I regelen er ankomsttidspunktet mellem kl. 16.00 og kl. 19.00. Afrejsetidspunktet er i regelen mellem kl. 8.00 og kl. 10.00. Tidligere ankomst er på egen risiko. Forventet forsinket ankomst skal meldes telefonisk til indlogeringsstedet. Hvis opkaldet ikke besvares skal du kontakte Vacanceselect telefonisk. Hvis det ikke gøres, forbliver indlogering reserveret i maksimalt 24 timer. For alle reserveringer gælder det, at du ved senere ankomst eller tidligere afrejse stadig skal betale for hele den reserverede periode.


6.2 Rejsedokumenter

Du skal selv sørge for alle nødvendige rejsedokumenter. Vacanceselect er ikke ansvarlig for rejsedokumenter, som ikke er i orden.


6.3 Kæledyr

I beskrivelsen af indlogeringen er det angivet, om kæledyr er tilladt. Du skal ved reservering angive, om du medbringer et kæledyr. Pågældende indlogeringssted skal anmodes om tilladelse til at medtage kæledyr. Hvis dit kæledyr er tilladt, er det bekræftet på bekræftelsesfakturaen. Omkostningerne for medtagelse af kæledyr er, hvis de kendes, er angivet i beskrivelsen af indlogeringen og skal betales på stedet. Du bedes bemærke, at de europæiske lande kan have forskellige love og regler for medtagelse af kæledyr. Du bør inden afrejse selv informere dig om de betingelser, der er knyttet til at rejse med dit kæledyr. Vacanceselect er ikke på nogen måde ansvarlig for eventuelle problemer, der måtte opstå.


7. Klager

Vi skelner mellem klager, der indgives inden din ferie og klager, der indgives under din ferie.


7.1 En klage inden din ferie

Herunder falder klager over reserveringsprocessen, hjemmesiden, samt Vacanceselects information og/eller service.


7.2 En klage under dit ophold

Hvis du har klager over indlogeringen, skal du først drøfte det med ejeren eller receptionen for at give dem mulighed for at løse problemet. Hvis I ikke sammen kan komme frem til en løsning, skal du kontakte Vacanceselect. Vi vil da gøre alt for at løse problemet inden for 48 timer.

7.2.1 Hvis du ikke melder din klage til Vacanceselect under dit ophold, bortfalder din ret til eventuel skadeserstatning.

7.2.2 Du kan indgive din klage til Vacanceselect op til én måned efter hjemkomst, helst med fotos og/eller andet bevismateriale. Klager, som indgives senere, vil ikke blive behandlet.

7.2.3. Hvis du på eget initiativ, og uden først at konsultere Vacanceselect, forlader indlogeringsstedet før tid, bortfalder din ret til eventuel skadeserstatning.

7.2.4 Vacanceselect er ikke ansvarlig for transport- og/eller opholdsomkostninger under vejs.


7.3 Procedure

Du kan indgive din klage ved at udfylde formularen for forbedringspunkter og klager på vores hjemmeside. Fotos, som underbygger dit standpunkt er også velkomne. Du vil modtage en reaktion på din klage inden for én måned.


8. Ansvar

8.1 Vacanceselect er ikke ansvarlig for tab og/eller tyveri (herunder penge), skader på ejendom, samt skade på eller tilskadekomst af dig eller dine medrejsende uanset årsag.

8.2 Brugen af alle faciliteter og servicer på feriestedet er på egen risiko.

8.3 Det står indlogeringsstedet bestyrer frit for at udlevere regler for brugen af indlogeringsstedet og alt forbundet dermed til dig og dine medrejsende. Under dit ophold er du ansvarlig for skader på indlogeringsstedet, indretningen og alt andet, som hører til den bestilte indlogering, som påføres af dig eller dine medrejsende. Udredelse skal foregå mellem dig og indlogeringsstedets bestyrer. Hvis skaden ikke kan udredes med indlogeringsstedets bestyrer, er Vacanceselect berettiget til at stille dig ansvarlig for (den lidte) skade. Alle omkostninger i den forbindelse pålægges personen, som har foretaget bestillingen, hvilket er angivet på bekræftelsesfakturaen. Personen, som har foretaget bestillingen er også ansvarlig for de medrejsende.

8.4 Vacanceselect er på ingen måde ansvarlig for uventede anlægsaktiviteter i nærheden af din reserverede indlogering, vejarbejde på tilkørsels- og hovedveje, støj fra f.eks. naboer, kirkeklokker eller landbrugsmaskiner, generende skadedyr og miljøproblemer i nærheden af din indlogering.

8.5 Indlysende fejl eller mangler på vores hjemmeside(r) binder ikke Vacanceselect. Vacanceselect er ikke ansvarlig for rigtigheden af (foto)materialer, som er givet og/eller sammensat af tredjepart. 

8.6 Vacanceselect forbeholder sig ret til at foretage ændringer på hjemmesiden og/eller i tilbud uden forudgående varsel.

8.7 Vacanceselect tilbyder service for bestilling af flybilletter, biludlejning og hotel på sin hjemmeside. Behandling og håndtering af disse reserveringer udføres af de relevante partnere, med hvem samarbejdet er indgået. Vacanceselect er ikke ansvarlig for udførelse og afvikling af disse tilbudte servicer.

8.8 Dansk lov gælder for aftaler, som er baseret og afsluttet, ændret eller suppleret på grundlag af disse salgsbetingelser, undtagen når anden lov er gældende på grundlag af ufravigelige regler.


Rejsearrangør

Vacanceselect International AG

Rue du Tir-au-Canon 4

1227 Carouge/Genève

Schweiz

Registreringsnr. CH-660-3442011-8