Om brugen af Cookies

Om brugen af Cookies

Du er i øjeblikket tilsluttet til selskabet VACANCESELECT INTERNATIONAL AG’s campingplads ophold reservations webside.

Selskabet VACANCESELECT INTERNATIONAL AG og mere bredt Vacanceselect koncernen forpligter sig til at sørge for bedre beskyttelse af dine personlige data og overholde lovgivningen omkring privatliv og behandling af personlige data.

I henhold til gældende lovgivning beder vi dig tage kendskab til vores personlige datas beskyttelsespolitik og cookies, samt samtlige specifikke betingelser på vores webside, som styrer din brug af nærværende webside.

Din benyttelses af vores webside indbefatter din fulde accept af samtlige benyttelses betingelser.

FOTROLIGHEDSPOLITIK:

Beskyttelsen af dine personlige data (herefter angivet som ”Personlige data”) er en af vores bekymringer og forpligtelser over for dig.

Nærværende fortroligheds politik indrammer behandlingen af de angivet eller modtaget data på websiderne hvor disse er udgivet, og beskriver måden på at vi indsamler, benytter, behandler og videregiver de informationer som vedrører dig, samt de rettigheder du har i forbindelse med disse data.

Vi respekterer nærværende fortroligheds politik i henhold til de gældende lokale lovgivninger i de områder hvor vi driver vore aktiviteter.

Vær opmærksom på at når du angiver personlige data på en webside eller en tredjeparts platform, kan disse data indsamles separat af den pågældende webside eller platform.


Vi hører til Vacanceselect koncernen, vores koncern som indeholder en del filialer hvoraf VACANCESELECT INTERNATIONAL AG påtager sig ansvaret for behandlingen af dine personlige data for samtlige ophold reservations websider i VACANCESELECT camplingspladser.

Når denne politik angiver udtrykkene ”Vi” eller ”Vores”, referer det til selskabet VACANCESELECT INTERNATIONAL AG, schweizisk registreret selskab, registreret ved Genève handelskammer under nr.0202/2011 CH-660-3442011-8 og hvis hovedkontor er beliggende Rue du Tir-au-Canon, Carouge/Genève (1227), Schweiz.

VACANCESELECT INTERNATIONAL AG er ansvarlig for behandlingen og styrer samtlige indsamlede informationer med største fortrolighed.

De ansvarlige for behandlingen udfører opgaver omkring dine personlige data med overholdelse af de gældende lovgivninger, især den europæiske regulativ 2016/679 af 27. April 2016, vedrørende beskyttelse af fysiske personer omkring behandling af personlige data og den frie bevægelse af disse data (herefter angivet som ”GDPR”).For at du optimalt kan benytte vores webside, vil dine herunder angivet personlige data blive indsamlet. Vise datas obligatoriske karakter for at kunne sikre en service ydelse vil blive angivet med en stjerne tegn når disse bliver indsamlet.

Hvilke data?

Vi indsamler og behandler især vore kunders statsborgerskab, navn, fornavn, fødselsdato, telefonnummer, mail adresse, sikret/krypteret kodeord, postadressen, betalingsmåde, IP adressen, tilslutnings og navigations data, bestillingernes historik, præferencer og interesser, de camping og opholds sider som er blevet opsøgt, problemer, indsigelser samt lokaliseringsdata.

Hvornår?

 • Ved opførslen af privatside på vores webside.
 • Opholds reservation på vores webside (Forvaltning af betalinger, omkostninger og afgifter; indsamling af betalinger),
 • Søgning på vores webside, søgning af vores tilbudte produkter og favorit produkter.
 • Deltagelse i quizzer,
 • Indtastning af kommentarer,
 • Forvaltning af vores forhold du og os imellem (Informere dig om ændringer i vores betingelsesforhold eller vores fortroligheds politik, bede dig komme med en kommentar eller udfærdige en meningsmåling).
 • Tilmelding til vores Newsletter,
 • Anmodning om fremsendelse af tilbudsmail,
 • Videresending af/til tredjepart af visse af dine data (turoperatører, virksomhedsråd, visse partnere ....)
 • Søgning af vore tilbud.
 • Kontakt til vores kundeservice.
 • Benyttelse af visse server-logs.Under benyttelsen af vores webside vil du angive os informationer om dig selv. Udelukkende de personlige data som er nødvendige for at udføre den herunder angivet endelige benyttelse vil blive indsamlet.

Legitime interesser : VACANCESELECT INTERNATIONAL AG har berettiget og afbalanceret handelsmæssig interesse i at behandle dine personlige data, som ikke kommer til at berøre dit privatliv.

 • Udveksling af de personlige data selskaberne imellem i Vacanselect koncernen (Opfølgning af sager, CRM);

Lovgyldig basis : behandling af dine personlige data kræves i henhold til eksterende lovtekst.

 • Opbevaring af kreditkort data efterfølgende en punktlig betaling: når du udfører en betaling på vores webside er betalingerne sikkert igennem SSL certifikat (Secure Socket Layer) samt igennem et 3Dsecure system.
 • Disse data er ikke opbevaret i deres helhed, udelukkende et betalings id samt de 6 første tal og de 4 sidste tal på dit kreditkort således at du kan genkende dit kort som er blevet benyttet for betaling.

Kontraktmæssig basis : behandling af dine personlige data kræves for udførelsen af den kontrakt som du har accepteret.

 • Benyttelse af personlig webside : de indsamlet personlige data tillader os at personalisere funktionaliteterne indeholdt på din side.
 • Styring og behandling af ophold og reservationer : Dine data er nødvendige for styring og behandling af ophold og reservationer, opfølgning af kundefolhold, behandling af indsigelser, indrivelse af ikke betalte beløb ...
 • Personalisere vores service ydelser og beskeder som vi sender til dig (e-mails, henstillinger omkring produkter) : Dinne personlige data tillader os at personalisere vores serviceydelser som kan have din interesse samt i forbindelse med de beskeder vi sender til dig. På den måde kan vi sende dig tilbuds beskeder, handelsmæssig reklame information som kan have din interesse i forhold til dine forventninger. Disse e-mails er forbundet din opholdsreservation i en af vores strukturer.
 • Quizzer : dine data er nødvendige for din deltagelse i quizzer og videresendelse af gevinster i tilfælde af vindts.
 • Serviceydelses mails : Serviceydelses e-mails tillader os at sikre at kunne opfølge dine forespørgsler, vores reservationer eller fuldføre kontrakten (beskæftigelse af reservationer, information omkring dit ophold ...) Disse e-mails er nødvendige for den gode behandling af reservationer og de serviceydelser som du har ønsket. Kontrakten er lovgrundlag for nærværende behandling. Modtagelse af disse informationer er ikke forbundet med de valg du du har foretaget omkring modtagelse af newsletter og handelsmæssige tilbud.

Din samtykke : du giver din samtykke omkring behandling af dine personlige data ved udtrykkeligt accept ( krydse et felt, klik ....) Du kan til enhver tid tilbagetrække din accept.

 • Newsletters : Efter at have udfyldt din personlige side eller udført din reservation, kan du modtage informationer om vores udflugt og opholdssteder som følge af din accept dette via vores webside for at modtage ajourført information over vores campingpladser og vores partnere. Din tilmelding til vores Newsletter tillader os at påminde dig om samtlige vores tilbud og præstationsydelser men ligeledes omkring de forskellige arrangementer omkring vores campingpladser. Vi oplyser dig om at du til enhver har mulighed for at opsige dit medlemskab ved at klikke på linket som er beregnet dertil.
 • Almindelig postforsendelse : Hvis du ikke modsætter dig det, vil du kunne modtage tilbud og informationer igennem almindelig post dette fra vores selskaber inden for Vacanceselect koncernen og vores handelspartnere.
 • Telefonopkald : Vi kan som følge af din tilladelse optage telefonsamtaler som du har haft med vores personale i forbindelse med uddannelse samt kvalitetsforbedring af vores service ydelser.


Dine personlige data er benyttet og opbevaret af vores interne afdelinger i administrativ behandling øjemed inden for en bestemt tid i forhold til de formål for hvilken disse er blevet indsamlet og behandlet. Disse vil siden blive arkiveret med begrænset adgangsmulighed for en ekstra tidsrum i henhold til gældende lovgivning, og derefter slettet.

Anbefalinger
FORMÅL LOVGYLDIG BASIS OPBEVARINGSTID ARKIVERING
Deling af data inden for Vacanceselect koncernen for at kende kunden Legitim interesse 5 år at regne fra sidste brug 5 år
Brug af personlig side Kontrakt 5 år at regne fra sidste brug 5 til 10 år
Køb af ophold Kontrakt 5 år 10 år
Forvaltning af ophold Kontrakt 5 år at regne fra sidste brug 5 til 15 år
Kendskab til kunden og statistisk analyse Kontrakt 5 år 5 år
Forsendelse af besked per e-mail (elektronisk handelsbeskyttelse, newsletter, svar på en særskilt forespørgsel) Legitim interesse Amtykke 3 år at regne fra sidste brug Ikke arkiveret
Quiz Kontrakt I hele quiz perioden Ikke arkiveret
Fakturering Kontrakt 5 år 10 år
Bevaring af kreditkort data efter at en punktlig betaling har fundet sted Lov / kontrakt 15 måneder at regne fra at betaling har fundet sted Mellem arkivering med henblik på bevismateriale i tilfælde af indsigelse omkring handelstransaktionen for en periode på 13 måneder. Denne frist periode kan forlænges op til 15 måneder for at tage højde for uligheden for benyttelse af kreditkort med forskudt debet.


Vi anmoder samtlige tredjemænd om at respektere sikkerheden over dine personlige data og at benytte disse i henhold til gældende lovgivning. Vores service ydere og tredjemands partnere er forpligtet til at benytte dine personlige data i henhold til vore betingelser, det vil sige inden for rammerne af de her før angivet formål.

Udveksling af data inden for Vacanceselect koncernen :

De indsamlede data, inkluderet de data som er af personlig karakter, kan udveksles inden for vores selskabskoncern, som drager fordel af en fælles ejendom eller kontrolinstans.

Samtlige eller del af dine oplysninger kan kommunikeres til koncernens filialer eller de campingpladser som er partnere under opførelsen af din Kundekonto eller ved din opholdsreservation. De delte data kan under særlige forhold indeholde:

 • dit navn, fornavn, mail-adresse, postadresse, civilstand, fødselsdato og telefonnummer,
 • oplysninger forbundet til dit ophold,
 • reservations detaljer omkring dit ophold, som især indeholder uden at dette dog er begrænset dine reservations datoer og de betalte beløb,
 • Navne, fornavne og detaljer som tillader identifikation af samtlige deltagere under pågældende ophold.

Deling af disse data er nødvendigt for udførelsen af opholdskontrakten som binder os og for at kunne liste vore kunder.

Deling af data med tredjeparter og underentreprenører :

I særlige tilfælde, kan vi blive nødsaget til at dele dine personlige data med tredjepart.

 • Partnere og serviceydende tredjeparter

Vi benytter serviceydende (underentreprenører) samt tekniske partnere, handelspartnere samt betalingspartnere som ikke høre under Vacanceselect koncernen, for at hjælpe os med at forsørge og udføre de serviceydelser inden for rammen af de her før angivet formål.

Som eksempel, bruger vi deres serviceydelser for kundeassistance, bestyrelse, udførelse, behandling og betaling af dine reservationer, samt marketings fremstød.

Samtlige vores partnere og serviceydende tredjepater vil have deres særskilte regler omkring indsamling, benyttelse og offentliggørelse af informationerne.
Disse forpligter sig til igennem kontrakt at garanterer sikkerheden af dine personlige data og benytte i alt klarhed og fuld fortrolighed deling og behandling af de data som kontraktmæssigt er begrænset til de fastlagte specifikationer.

 • Kompetente myndigheder

Vi videresender dine personlige data til politimyndighederne hvis dette er kræves af loven eller absolut nødvendigt for forebyggelse, sporing eller forfølgelse af krimimelle handlinger eller svindel, eller om vi lovligt er forpligtet dertil.

Vi kan blive forpligtet til at oplyse flere personlige data til de kompetente myndigheder for at beskytte vores rettigheder eller vore selskaber, eller vores partneres handelsselskaber.Hvilken er dine rettigheder?

I henhold til fransk EDB og Friheds lovgivning af 6. Januar 1978, ændret ved lov af 6 august 2004, samt Europæiske regulativer omkring beskyttelse af personlige data gældende fra 25 maj 2018, kan du anmode om at få adgang dertil, rette, slette eller angive hvad der skal ske med dine personlige data post mortem. Derudover, har du indsigelses ret omkring behandling og deling af dine data.

For bedre forklaring:

 • Adgangs ret : indhente bekræftelse at dine data er blevet behandlet og hvordan få adgang dertil.
 • Ret til at rette : ret til at anmode VACANCESELECT INTERNATIONAL AG om at rette fejlagtig angivet information på databasens.
 • Ret til sletning : ret til at slette samtlige dine oplysninger på databasen undtagen de nødvendige oplysninger for udførelsen af vores lovpligtige forpligtelser.
 • Begrænsnings rettighed : ret til at opnå af den ansvarlige eksakt behandling af dine personlige data som du har indsendt indsigt imod for ulovlig behandling eller når disse er nødvendige for indsigelse, udførsel eller forsvarere dine rettigheder overfor en retsinstans.
 • Indsigelses ret : : retten til at komme med indsigelser omkring behandlingen af dine data af personlige grunde, undtagen i tilfælde af legitime og overbevisende grunde fra vores side som kommer forud for dine interesser samt dine rettigheder og frihedsrettigheder. Derudover, når personlige data et behandlet for efterforskning har du ret dertil.
 • Overførsels ret : ret til at se dine ofte brugt personlige data blive overført til en anden behandlings ansvarlig.
 • Ret til ikke at være underlagt en bestemmelse baseret på automatisk behandling: : Ret til ikke at være underlagt en bestemmelse baseret på automatisk behandling som medfører juridiske efterfølger som vedrører dig eller som berører dig, med undtagelsen af at denne bestemmelse er nødvendig for fuldførelse eller udførelse af en kontrakt eller er lovligt tilladt.
 • Post-mortem rettighed : Ret til at bestemme hvad der skal skemed dine personlige data post-mortem, og uden direktiver fra din side vil dine data blive slettet efter en hvis tid.

Hvordan benytte dig af dine rettigheder?

Vi arbejder aktivt for at forbedre vores rettigheders serviceafdeling for at du bedre kan benytte dig af dine rettigheder.

VACANCESELECT INTERNATIONAL AG har udpeget selskabet VACANCESELECT EUROPE BV, filial til Vacanceselect koncernen og som er etableret i Alkmaar, som repræsentant indenfor fortrolighed, som har udnævnt en delegeret for Beskyttelse af data (DPO).

I afventning af dette, kan du kontakte os for at fjerne din tilsagn eller benytte dine rettigheder:

 • Enten per mail på følgende adresse : privacy@vacanceselect.com
 • Enten per post på følgende adresse : VACANCESELECT EUROPE BV - Delegeret for Beskyttelse af data - Comeniusstraat 8, NL-1817 MS i Alkmaar, Holland.

Hvis du kommer med sådan en anmodning, skal du angive navn, fornavn, e-mail og adresse, angive begrundelsen for din anmodning og/eller hvilken rettighed du ønsker at benytte dig af. Stadig med hensigt om at sørge for beskyttelsen af dine personlige data, forbeholder vi os retten til at have mulighed for at bede dig om at bevise din identitet ved fremsendelse at gældende legitimation som bærer din underskrift og dette for at kunne kontrollere din identitet og specificere den adresse hvortil vores svar skal sendes. Vi vil svare på din forespørgsel inden for kortest frist, senest inden for 30 dage.

Du vil ikke skulle betale omkostninger forbundet med at udføre disse procedurer. Dog kan vi påkræve rimelig dækningsomkostninger hvis din forespørgsel klart er ubegrundet, repetitiv eller overdreven. Vi kan også afvise at besvare din forespørgsel under disse forhold.VACANCESELECT INTERNATIONAL AG forbeholder sig ret til at ændre og ajourføre sin webside og dets indhold såvel som nærværende betingelser, især for at tage hensyn til nye teknologier, industri praksis, regel og lovgyldige påkrav eller enhver anden begrundelse.

Vi vil opgive vores nye politik på vores webside. Vi anmoder dig om regelmæssigt at kontrollere at vores politik forbundet personlige data ikke er blevet ændret.
Inden for rammen af vores webside kan dine personlige data blive overført uden for EU inden for rammen af de herover angivet formål. Når du udfører en opholds reservation i en af vores campingpladser uden for EU området skal vi overføre dine personlige data til leverandøren uden for EU for at kunne udføre din reservation.

Disse vil blive udnyttet inden for grænsen af det nødvendige, men vil dog ikke gavne af en lige så god beskyttelse som inden for EU. Forud for overførslen uden for EU, vil VACANCESELECT INTERNATIONAL AG tage alle fornødne forholdsregler og garantier for at sikkre en sådan overførsel.

Kontakt os per skrivelse med post: : VACANCESELECT EUROPE BV - Delegeret for Beskyttelse af data - Comeniusstraat 8, NL-1817 MS i Alkmaar, Holland.
Ved opholds reservation, for at kontrollere deltagernes alder, beder vi angive navn, fornavn og fødselsdato.

Nærværende webside og ophold reservations service på vores campingpladser er ikke til for umyndige under 18 år. Det er op til forældrene samt samtlige som har forældreret at bestemme om deres umyndige børn har ret til at benytte de foreslået serviceydelser.

Ud over dette, må umyndige under tretten år ikke selv give deres samtykke vedrørende behandling af deres personlige data, og umyndige mellem tretten og femten år skal obligatorisk fremvise en forældre tilladelse for at kunne overføre og samtykke omkring behandling af deres personlige data.VACANCESELECT INTERNATIONAL AG benytter sig af sociale netværk såsom Facebook, Twitter, Google+, YouTube og Instagram.

Når dette er muligt i henhold til gældende lovgivning, kan vi bruge visse begrænset personlige data som vedrører dig, såsom din e-mail adresse for at dele det med sociale netværk websider som for eksempel Facebook og Google, for at oprette nye potentielle kunder, stimulere trafikken mod vores websider eller på anden måde formidle vores produkter og serviceydelser eller nærværende webside.

De sociale netværk websider som vi kan komme til at dele dine personlige data er hverken kontrolleret eller overvåget af VACANCESELECT INTERNATIONAL AG. Derfor er alle spørgsmål omkring hvordan vores sociale netværks webside tjenesteydende behandler dine personlige data stiles direkte til vedkommende tjenesteyder.

For videre oplysning derom henvises du til beskyttelses politikerne af personlige data på pågældende sociale netværk for at tage kendskab til deling betingelserne mellem netværk og VACANCESELECT INTERNATIONAL AG. Dog kan du nægte deling af disse ved at indstille din data adgang direkte på de netværk du benytter.

VACANCESELECT INTERNATIONAL AG. Indsamler for egen vegne visse data, især det publikum som forefindes på de sociale netværk, kendskab til dine interesse områder, trafik afledning mod vores websider, især vedrørende salg af ophold.Vi har udpeget en ansvarlig beskyttelses Delegeret omkring personlige data (DPO) for at svare hurtigst muligt på dine spørgsmål omkring personlige data. Du kan kontakte vedkommende:

 • Enten per mail på følgende adresse : privacy@vacanceselect.com
 • Enten per post på følgende adresse : VACANCESELECT EUROPE BV - Delegeret for Beskyttelse af data - Comeniusstraat 8, NL-1817 MS i Alkmaar, Holland.

Glem ikke at angive dit navn, fornavn og postadresse således at vi kan kontakte dig tilbage.
COOKIES POLITIK:

Cookies er små tekstfiler, billedfiler eller programmer, som er placeret og lagret på en terminal (computer, telefon, pad eller enhver anden apparat som tillader at surfe på internet) når man går ind på en webside.

Ligesom på mange andre websider, når du surfer eller surfer på vores webside, benytter vi cookies og internet mærker for at lette din surfing på nettet og indsamle informationerne på den samlede nettrafik med hensigt på at frembringe tendenser og udføre statistikker.

Ved at besøge vores webside, vil en permanent ”cookie” blive dig tildelt og lagret på en harddisk i vores computeranlæg.Disse cookies tillader:

 • At gennemføre nye funktionaliteter og gøre websiden mest muligt intuitiv
 • At kende vores websides kapacitet ved at udføre statistikker for at kunne forbedre det.
 • At komme med forslag og anbefalinger omkring goder eller serviceydelser som kan have din interesse.
 • At bruge dataanalysen for at forbedre vores webside, vores produkter/serviceydelser, vores markedsføring, vores kundekontakt og vores erfaringer.
 • At komme med relevant indhold på vores webside og reklamer, og måle eller forstå hvor effektiv den reklame vi kommer med er.


De benyttede cookies kan ikke arkiveres. Maksimum opbevarelses perioden for cookies er 13 måneder at regne fra sidste tilslutning til siden (med undtagelse af Google cookies hvor disses opbevarelses periode er på 14 måneder).

Vi benytter cookies kategorier hvis formål en angivet herunder:

Surfing cookies, som er nødvendige for at kunne formidle de forspurgte serviceydelser:

Der er tale om cookies som er strengt nødvendige for at kunne surfe på vores webside og som tillader at optimere dets virke, give os adgang til specifikke funktioner og sikre din tilslutning. Disse kan ikke deaktiveres.

Disse cookies tillader dig for eksempel at direkte kunne komme ind på din personlige side på vores webside, takket været reklame og computer identifikationer, eller personlige data om dig som du tidligere har angivet; uden disse cookies vil du kun kunne besøge den offentlige del af vores webside og vil ikke mere kunne komme inå din sikret kundeside.

COOKIES FORMÅL
Google Analytics Webtrafik analyse, benyttelse af vores webside samt statistikker omkring webside besøgende.

Analytiske cookies forbundet publikum måling og statistikker:

Der er her tale om cookies som tillader os at få viden omkring og analysere benyttelsen af websiden med henblik på at forbedre denne ved at udføre statistikker og brugsmængder. Cookien tillader dig at identificere dig når du går ind på vores webside for at optage samtlige informationer omkring din surfing på vores webside, i forhold til antalet af besøgte sider og antallet af tilslutningerne på websiden.

Indsamlingen og behandlingen af disse informationer tillader at evaluere, analysere og rapportere om benyttelsen af serviceydelsen hos vores kunder.

COOKIES FINALITE
Smartlook Analyse af internetbrugeradfærd på vores websider
Selligent Analyse af internetbrugeradfærd på vores websider
IPLabel Overvågning og måling af ydelsen på vores websteder

Funktionelle cookies for at personliggøre din erfaring:

Der er her tale om cookies som tillader os at identificere websiden informationer som kan have din interesse med formål at personliggøre din erfaring på vores webside (for eksempel minde dig om de sidste opholdstilbud som du har søgt, huske de reservationer du har sat i din handelsbakken før du fortsætter med dine køb.)

Disse tillader dig ligeledes at nyde fordel af vores personliggjorte rådgivning samt reklame tilbud i forhold til din surfing oprindelse (for eksempel hvis du har reserveret ved en af vores partneres campingpladser.)

COOKIES FORMÅL
AB TASTY Analyse af internetbrugeradfærd på vores websider
Unbounce Analyse af internetbrugeradfærd på vores websider

Cookies forbundet vores reklame fremstød:

Der er her tale om cookies benyttet for at præsentere dig reklamer eller sende dig informationer som svare til dine interesser på vores webside eller udenfor vores webside når du surfer på internet. Disse er især brugt for at begrænse antallet af gange hvor du ser en reklame eller måle hvor effektiv en reklame kampagne er.

COOKIES FINALITE
Floodlight Trafikgenerering til vores websider
Bing Ads Trafikgenerering til vores websider
Zanox Trafikgenerering til vores websider
Facebook Trafikgenerering til vores websider
Google Ads Trafikgenerering til vores websider
Tradedoubler Trafikgenerering til vores websider
Tradetracker Trafikgenerering til vores websider
AWIN Trafikgenerering til vores websider

Ved at acceptere benyttelsen af cookies, tillader du VACANCESELECT INTERNATIONAL AG. Og dets tekniske partnere, handelspartnere eller det betalingspartnere at udføre behandlinger af følgende data: sammenkobling af off-line data, geografisk placerings data samt forbindelse computere imellem.Enhver internetbruger har mulighed for at nægte cookies ved at gøre følgende:

Automatisk udførsel:

Ved åbning af en webside vil en plugin automatisk fremkomme således at du kan acceptere eller nægte benyttelse af cookies, med undtagelse af Google Analytics cookies som er strengt nødvendige for at vores internet webside kan virke.

Venligst noter at cookies gør denne webside mere effektiv og tillader en bedre anvendelse af vores serviceydelser.

Som følge deraf, vil enhver indstilling du har måtte foretage på dit surfings program vedrørende accept eller nægtelse af cookies vil kunne ændre din søgning på internet og adgangsbetingelser til visse serviceydelser som har brug for disse cookies for at kunne virke.

Manuel udførsel:

Dog kan du vælge manuelt at indstille din computer således at du bliver forudinformeret hver gang at en cookie bliver sendt, eller du kan vælge at blokere alle cookies. Disse to manøvre er udført ved at benytte din søgeprograms parametre. Alle søgeprogrammer er forskellige. Du kan til enhver tid vælge at angive og ændre dine ønsker hvad angår cookies som angivet herunder. Dinne valg er fremlagt i forhold til det søgeprogram du bruger.

Du kan indstille dit søgeprogram således at cookies bliver indregistreret i din terminal eller i modsat fald at disse blive tilbagevist, det eneten systematisk eller i forhold til dem der sender dem. Du kan ligeledes indstille dit søgeprogram således at accept eller nægtelse af cookies bliver tilbudt dig forud, før at en cookie vil blive registreret i din terminal.

For forvaltning af cookies samt dine valg, er alle søgeprogrammer forskellige. Dette er beskrevet i dit søgeprograms hjælpe menu (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) som vil tillade dig at se hvordan ændre dine indstillinger omkring cookies.

Valg omkring cookies kan ligeledes indstilles via følgende internet webside: www.youronlinechoices.com/den/.

Dog bedes du notere at denne procedure ikke vil hindre reklame pop-ups på den webside du går ind på. Dette vil udelukkende blokere teknologien som tillader at tilpasse reklamerne inden for dine interesse områder.

Venligst noter at cookies gør denne webside mere effektiv og tillader en bedre anvendelse af vores serviceydelser.

Sidste ændringer fortaget den 1. August 2020.