Disclaimer

Disclaimer en privacy

Wij respecteren uw privacy.

Wij gaan dan ook uiterst zorgvuldig met u gegevens om en zorgen ervoor dat deze strikt vertrouwelijk blijven. Uw persoonlijk gegevens als naam, adres, e-mailadres en dergelijke gebruiken wij alleen voor het afhandelen van uw reservering (zoals het toezenden van de factuur en reispakket) of voor uw verzoek voor het verkrijgen van informatie.

Persoonlijke informatie gebruikt Vacanceselect uitsluitend intern. Uw persoonlijke gegevens geven wij niet, voor commerciële doeleinden, door aan derden. Indien noodzakelijk voor de correcte uitvoering van uw geboekte vakantie, verstrekken wij uw gegevens aan de beheerders van de accommodatie u uw vakantie hebt geboekt.

Wanneer er iets wijzigt in uw persoonsgegevens, vernemen wij dit graag van u. Dit kunt u doorgeven aan onze reserveringsafdeling.

Vacanceselect heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en voldoet zodoende aan de meldingsverplichting conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Website

Op onze website www.vacanceselect.com vindt u de beschrijvingen, foto’s, prijzen en beschikbaarheid van accommodaties. Bij het samenstellen van de website besteden wij uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van deze informatie. Ondanks dat bestaat de mogelijkheid dat bepaalde gegevens verouderd of niet (meer) correct zijn.

Beveiliging

Vacanceselect handhaaft te allen tijde een beveiligniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Vacanceselect zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van ons via e-mail, telefoon of post. Wanneer u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Vacanceselect
T.a.v. inzage en/of correctie gegevens 
Comeniusstraat 8
1817 MS Alkmaar

U kunt ook een e-mail sturen naar info@vacanceselect.nl o.v.v. inzage en of correctie gegevens.

Wijzigen van het privacybeleid

Vacanceselect behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te controleren of veranderingen zijn doorgevoerd. Indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen,  dragen wij zorg voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail of op andere manieren.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 06-03-2013.

In het kort

Wij respecteren uw privacy
Uw gegevens blijven strikt vertrouwelijk

Contact

info@vacanceselect.nl