Duurzaamheidbeleid

Duurzaamheidbeleid

Kijk mam, daar loopt een hertje!

Rennen door de branding, proeven van lokale lekkernijen, wandelen door een overdonderend mooi natuurgebied en met handen en voeten de weg proberen te vragen… Unieke ervaringen, unieke herinneringen. Een beleving die u toch niet alleen uzelf, maar ook u kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna gunt? Hier maken wij ons sterk voor.

Missie Viaselect Leisure Group: ‘Duurzaam toeristisch ondernemen’ (DTO)

“Onze missie is het bijdragen aan een duurzame samenleving en aan duurzaam toeristisch ondernemen. Het doel van ons beleid is om de negatieve milieu-, sociaal-culturele en economische gevolgen van onze producten en bedrijfsprocessen te minimaliseren. Wij steunen en motiveren onze leveranciers om een betere duurzaamheidstandaard te hanteren. Wij creëren meer bewustwording onder onze medewerkers en stimuleren verantwoord reisgedrag bij onze klanten.”

Om deze missie te realiseren hebben we doelstellingen vastgesteld in een duurzaamheidbeleidsplan voor de korte-, middellange- en lange termijn*. Bovendien zijn een aantal maatregelen reeds van kracht binnen onze organisatie. Om het duurzaamheidbeleidsplan te bewaken en draagvlak te creëren is een DTO-team aangesteld, zij komen 1x per maand samen. Eens per zes maanden worden de behaalde resultaten aan onze medewerkers en de directie gecommuniceerd. Daarnaast is het DTO-team 1x per twee jaar verplicht de resultaten in een DTO-rapport aan de ANVR te overleggen.

 * Korte termijn: binnen 1 jaar, middellange termijn: binnen 2 jaar, lange termijn: binnen 5 jaar.

Hoe kun je een bijdrage leveren?

Dank u wel! Samen met ons draagt u bij aan een duurzame toekomst. Reizen, andere culturen ontdekken en prachtige gebieden bewonderen blijven hierdoor niet alleen voor u, maar ook voor toekomstige generaties bereikbaar. 

Wilt u tijdens uw vakantie ook een bijdrage leveren? 

 • Door ter plaatse een excursie te boeken draagt u bij aan de lokale economie.
 • Door een restaurant te bezoeken draagt u bij aan de lokale economie.
 • Door het kopen van lokale producten en souvenirs draagt u bij aan de lokale economie.
 • Door met het openbaar vervoer een stad te bezoeken draagt u bij aan het milieu.
 • Door te fietsen of te wandelen op uw vakantiebestemming draagt u bij aan het milieu.
 • Door zuinig om te gaan met water en elektriciteit draagt u bij aan het milieu.
 • Door te reizen op de dagen dat er minder verkeer is draagt u bij aan het milieu; minder file betekent minder CO2-uitstoot. Maak gebruik van andere wisseldagen dan zaterdag, zoals de dinsdag en de donderdag.
 • Respecteer de natuur; blijf op de paden en laat alles heel.

Autovakantie? Het Nieuwe Rijden levert veel op!

Ontspannen achter het stuur, veilig rijden, brandstof besparen én een bijdrage leveren aan een beter milieu? Dat kan!

U heeft er vast wel over gehoord de afgelopen jaren: Het Nieuwe Rijden! Met deze andere manier van rijden bespaart u al snel 10% tot 20% brandstof. Dat levert niet alleen een financieel voordeel op voor uw portemonnee, maar ook een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen. Daarbij komt ook nog eens dat het beter voor uw auto is en er dus minder onderhoud en reparaties nodig zijn. En ook niet onbelangrijk: het zorgt voor een betere rijveiligheid.

Pas ook 'Het Nieuwe Rijden' toe tijdens de rit naar uw vakantiebestemming!

Tips ter voorbereiding van de reis:

 • Denk voor vertrek goed na over de reis; bepaal een goede vertrektijd en vermijd zoveel mogelijk de spits.
 • Vermijd onnodig gewicht in de auto en pak uw auto zorgvuldig in. Plaats zware spullen niet helemaal achterin. De auto helt daardoor naar achteren en dat is niet gunstig voor de stroomlijn.
 • Gebruik alleen een dakkoffer, fietsenrek of imperiaal als dit echt nodig is; dit zorgt namelijk voor de nodige luchtweerstand.
 • Onderhoud de auto goed en zorg altijd voor de juiste en voldoende olie.
 • Zorg voor een goede bandenspanning.

Tips voor tijdens de reis:

 • Schakel bij lage toerentallen al naar een hogere versnelling (tussen 2000 en 2500 toeren) en vertrouw op de toerenteller als leidraad voor het schakelen.
 • Rijd zoveel mogelijk met een gelijkmatige snelheid met een laag toerental in de hoogste versnelling.
 • Bij 50 kilometer per uur rijden in de 4e versnelling en bij 80 kilometer per uur rijden in de 5e versnelling.
 • Kijk goed vooruit en schat daarmee het rijgedrag van de andere weggebruikers in, zodat u hier op kunt anticiperen.
 • Houd voldoende afstand zodat u bij een verkeerslicht of file de auto in de versnelling kan laten uitrollen.
 • Houd u aan de geldende snelheidslimiet.
 • Maakt u een korte stop, zoals bij een openstaande brug of file? Zet dan ook de motor uit.
 • Vermijd energieverspilling door onnodig gebruik van elektrische apparatuur zoals bijvoorbeeld airconditioning en achterruitverwarming. Op een warme dag zet u eerst de deuren tegen elkaar open om de ergste warmte eruit te laten, zodat de airco niet zo hard hoeft te werken. Boven de 50 km per uur kunt u wel beter de airco gebruiken i.p.v. open ramen.
 • Indien mogelijk gebruik cruise control of de tips van de boordcomputer.
 • En wist u dat er ook applicaties bestaan voor op uw telefoon die u helpen met het besparen van brandstof?