Duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheidsbeleid

Kijk mama, daar loopt een hertje!

Rennen door de branding, proeven van lokale lekkernijen, wandelen door een overdonderend mooi natuurgebied en met handen en voeten de weg proberen te vragen… Unieke ervaringen, unieke herinneringen. Een beleving die u toch niet alleen uzelf, maar ook uw kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna gunt? Hier maken wij ons sterk voor.

Missie Viaselect Leisure Group: ‘Duurzaam toeristisch ondernemen’ (DTO)

“Onze missie is het bijdragen aan een duurzame samenleving en aan duurzaam toeristisch ondernemen. Het doel van ons beleid is om de negatieve milieu-, sociaal-culturele en economische gevolgen van onze producten en bedrijfsprocessen te minimaliseren. Wij steunen en motiveren onze leveranciers om een betere duurzaamheidsstandaard te hanteren. Wij creëren meer bewustwording onder onze medewerkers en stimuleren verantwoord reisgedrag bij onze klanten.”

Om deze missie te realiseren hebben we doelstellingen vastgesteld in een duurzaamheidsbeleidsplan voor de korte-, middellange- en lange termijn*. Bovendien zijn een aantal maatregelen reeds van kracht binnen onze organisatie. Om het duurzaamheidsbeleidsplan te bewaken en draagvlak te creëren is een DTO-team aangesteld, zij komen elke twee weken samen en rapporteren aan de directie en Travelife (ANVR).

 * Korte termijn: binnen 1 jaar, middellange termijn: binnen 2 jaar, lange termijn: binnen 5 jaar.

Inzage in beleidsplan?

Wenst u inzage te krijgen in de uitgebreide versie van ons beleidsplan? Stuur dan een e-mail naar dto@vacanceselect.nl

Vacanceselect is Travelife gecertificeerd

Na het succesvol doorlopen van het Travelife certificeringstraject mogen wij onszelf sinds 2018 Travelife certified noemen. Travelife is dé toonaangevende internationale duurzaamheidscertificering in de reissector. Door onze deelname geven wij commitment aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Over Travelife
Introductie Bohemian Lodge

Introductie Bohemian Lodge

Ooit was de Bohemian Lodge een verouderde stacaravan. Echter na een grondige restyling met duurzame materialen werd de levensduur van deze nu stoere en comfortabele glampingaccommodatie verdubbeld van tien naar twintig jaar. Onze Bohemian Lodge werd bovendien tijdens de Vakantiebeurs 2018 door de ANVR en TravMagazine genomineerd voor de ‘Sustainable Travel Award’ 2018.

Onze doelstellingen

Onze collega’s

We dragen onze medewerkers een warm hart toe. Een sociaal beleid zoals door de wet voorgeschreven wordt binnen onze organisatie gehanteerd. Vanzelfsprekend kan iedere medewerker hier gebruik van maken. Daarnaast profiteren onze medewerkers van een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • De gestelde doelstellingen hebben we reeds behaald.

Onze interne organisatie

We richten ons vanzelfsprekend reeds op het scheiden en reduceren van afval. Daarnaast kijken we o.a. kritisch naar de inkoop van duurzame kantoorbenodigdheden of milieuvriendelijke beslissingen hieromtrent. Tevens schenken we jaarlijks een donatie aan een goed doel.

 • Doelstelling #1: compenseren van CO² uitstoot van zaken- en studiereizen (reeds behaald).

 • Doelstelling #2: bewustwording creëren en behouden onder onze medewerkers (actueel).

 • Doelstelling #3: uitbreiding van ‘groene’ maatregelen - zoals de verhuizing naar een duurzamer pand, het scheiden van o.a. plastic afval en het realiseren van de uitbreiding van de overdekte fietsenstalling om fietsen naar het werk te stimuleren - intern doorvoeren (reeds behaald).

Onze leveranciers

We zijn momenteel hard aan het werk om ook onze partners te motiveren, inspireren en informeren om een duurzaam beleid te voeren. Een aantal voorbeelden van doelstellingen:

 • Doelstelling #1: leveranciers** regelmatig updaten over onze DTO ontwikkelingen om hen te motiveren en te inspireren (blijft actueel)

 • Doelstelling #2: bij het aangaan van een samenwerking rekening houden met de duurzaamheidscriteria. De leverancier dient aan te geven aan welke criteria hij voldoet zodat wij dit inzichtelijk en vervolgens vindbaar kunnen maken voor onze klanten (gereed).

 • Doelstelling #3: Een clausule opnemen in onze contracten: Maatschappelijk verantwoord ondernemen: De contractant verklaart hierbij zich niet schuldig te maken aan kinderarbeid, kindermisbruik, corruptie, omkoping en milieuvervuilling. Daarnaast dient de contractant te voldoen aan de algemeen geldende internationale, nationale en lokale wetten. (gereed) 

** Onder leveranciers verstaan we onze agenten, camping- en vakantieparkeigenaren en externe partijen.

Uw vervoer

Bij ons boekt u een verblijf op basis van eigen vervoer. Uit onderzoek blijkt dat na de trein en touringcar de auto met een bezetting van min. 4 personen de laagste milieubelasting – luchtverontreiniging plus broeikaseffect – per reiziger veroorzaakt (bron: Travelife). Om u een idee te geven, wanneer u naar Zuid-Frankrijk rijdt met 4 personen vanuit België (heen-en terug) dan heeft u een gemiddelde CO² uitstoot van 0,42 ton (gebaseerd op benzine). Met een bedrag van € 4,21 kunt u uw uitstoot compenseren via Greenseat. Greenseat investeert daarmee in duurzame projecten wereldwijd. Klik hier om naar de website van Greenseat te gaan en uw uitstoot te berekenen/compenseren.

Een auto huren kan bij ons via Sunny Cars. Zij werken klimaatneutraal en bieden tevens de mogelijkheid om de CO² uitstoot te compenseren.

Indien u ter plaatse wilt reizen, bekijk dan ook eens de mogelijkheden om de bus of trein te pakken. Vaak hebben campings en parken een pendeldienst beschikbaar naar het strand, centrum of andere bezienswaardigheden. Naast het feit dat u hiermee duurzamer reist, komt u ook nog eens sneller in contact met de lokale bevolking. Een leuke onderneming met het hele gezin! 

 • Doelstelling: het toevoegen van een mogelijkheid in het boekproces om de C0² uitstoot van uw vakantie te compenseren (streven: middellange termijn).

Uw verblijf

We hebben binnen ons assortiment een inventarisatie gemaakt van de campings en vakantieparken die reeds een duurzaamheidskeurmerk dragen.

 • Doelstelling #1: campings en vakantieparken die aan de duurzaamheidscriteria voldoen op onze website als zodanig aanduiden (gereed).
 • Doelstelling #2: campings en vakantieparken die aan de duurzaamheidscriteria voldoen op onze website vindbaar maken d.m.v. een zoekcriteria in de zoekmodule (korte termijn).
 • Doelstelling #3: campings en vakantieparken informeren en motiveren over duurzame initiatieven (actueel).
 • Doelstelling #4: bij het aangaan van een samenwerking rekening houden met de duurzaamheidscriteria en wijzen op de nieuwe clausule in het contract (gereed). 

Onze bestemmingen

Bij ons boekt u een autovakantie binnen Europa. Deze vakantielanden voldoen aan Europese normen en criteria. Extreem kwetsbare gebieden worden door lokale overheden beschermd. Onze lokale leveranciers nemen daar zelf hun verantwoordelijkheid in. Wel maken we u graag bewust van de verboden souvenirs in Europa, zoals bepaalde schelpen, zeepaardjes, koraal, exotische planten of cultuurgoederen uit de oudheid.

Zowel onze lokale leveranciers als ons personeel ter plaatse heeft ervoor getekend zich niet schuldig te maken aan kinderarbeid, kindermisbruik, corruptie, omkoping en milieuvervuiling. Daarnaast dienen zij te voldoen aan de algemeen geldende internationale, nationale en lokale wetten. 

 • Doelstelling: onze klanten middels de reisbescheiden informeren over de do’s & don’ts bij het vieren van een verantwoorde vakantie (korte termijn).

Hoe kunt u een bijdrage leveren?

Dank u wel! Samen met ons draagt u bij aan een duurzame toekomst. Reizen, andere culturen ontdekken en prachtige gebieden bewonderen blijven hierdoor niet alleen voor u, maar ook voor toekomstige generaties bereikbaar. 

Wilt u tijdens uw vakantie ook een bijdrage leveren? 

 • Door ter plaatse een excursie te boeken draagt u bij aan de lokale economie.
 • Door een restaurant te bezoeken draagt u bij aan de lokale economie.
 • Door het kopen van lokale producten en souvenirs draagt u bij aan de lokale economie.
 • Door met het openbaar vervoer een stad te bezoeken draagt u bij aan het milieu.
 • Door te fietsen of te wandelen op uw vakantiebestemming draagt u bij aan het milieu.
 • Door zuinig om te gaan met water en elektriciteit draagt u bij aan het milieu.
 • Door te reizen op de dagen dat er minder verkeer is draagt u bij aan het milieu; minder file betekent minder CO2-uitstoot. Maak gebruik van andere wisseldagen dan zaterdag, zoals de dinsdag en de donderdag.
 • Respecteer de natuur; blijf op de paden en laat alles heel.

Autovakantie? Het Nieuwe Rijden levert veel op!

Ontspannen achter het stuur, veilig rijden, brandstof besparen én een bijdrage leveren aan een beter milieu? Dat kan!

U heeft er vast wel over gehoord de afgelopen jaren: Het Nieuwe Rijden! Met deze andere manier van rijden bespaart u al snel 10% tot 20% brandstof. Dat levert niet alleen een financieel voordeel op voor uw portemonnee, maar ook een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen. Daarbij komt ook nog eens dat het beter voor uw auto is en er dus minder onderhoud en reparaties nodig zijn. En ook niet onbelangrijk: het zorgt voor een betere rijveiligheid.

Pas ook 'Het Nieuwe Rijden' toe tijdens de rit naar uw vakantiebestemming!

Tips ter voorbereiding van de reis:

 • Denk voor vertrek goed na over de reis; bepaal een goede vertrektijd en vermijd zoveel mogelijk de spits.
 • Vermijd onnodig gewicht in de auto en pak uw auto zorgvuldig in. Plaats zware spullen niet helemaal achterin. De auto helt daardoor naar achteren en dat is niet gunstig voor de stroomlijn.
 • Gebruik alleen een dakkoffer, fietsenrek of imperiaal als dit echt nodig is; dit zorgt namelijk voor de nodige luchtweerstand.
 • Onderhoud de auto goed en zorg altijd voor de juiste en voldoende olie.
 • Zorg voor een goede bandenspanning.

Tips voor tijdens de reis:

 • Schakel bij lage toerentallen al naar een hogere versnelling (tussen 2000 en 2500 toeren) en vertrouw op de toerenteller als leidraad voor het schakelen.
 • Rijd zoveel mogelijk met een gelijkmatige snelheid met een laag toerental in de hoogste versnelling.
 • Bij 50 kilometer per uur rijden in de 4e versnelling en bij 80 kilometer per uur rijden in de 5e versnelling.
 • Kijk goed vooruit en schat daarmee het rijgedrag van de andere weggebruikers in, zodat u hier op kunt anticiperen.
 • Houd voldoende afstand zodat u bij een verkeerslicht of file de auto in de versnelling kan laten uitrollen.
 • Houd u aan de geldende snelheidslimiet.
 • Maakt u een korte stop, zoals bij een openstaande brug of file? Zet dan ook de motor uit.
 • Vermijd energieverspilling door onnodig gebruik van elektrische apparatuur zoals bijvoorbeeld airconditioning en achterruitverwarming. Op een warme dag zet u eerst de deuren tegen elkaar open om de ergste warmte eruit te laten, zodat de airco niet zo hard hoeft te werken. Boven de 50 km per uur kunt u wel beter de airco gebruiken i.p.v. open ramen.
 • Indien mogelijk gebruik cruise control of de tips van de boordcomputer.
 • En wist u dat er ook applicaties bestaan voor op uw telefoon die u helpen met het besparen van brandstof?