Calamiteiten

Calamiteiten

Voor veel mensen betekent reizen openstaan voor het onbekende en onverwachte. Maar hoe avontuurlijk je ook bent ingesteld, op bepaalde (onaangename) verrassingen zit je niet te wachten. Denk bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden zoals een orkaan, of een gebeurtenis die in het gebied waar je verblijft voor onrust zorgt onder de bevolking. Het kan zijn dat je in een dergelijke situatie genoodzaakt bent om het reisschema om te gooien of dat je de vakantie voortijdig moet afbreken.

Calamiteitendekking

Alle merken van Vacanceselect Nederland en België zijn aangesloten bij de Calamiteitendekking. De verplichte bijdrage voor de Calamiteitendekking bedraagt € 2,50 per boeking. Dat houdt in dat je recht hebt op teruggave van een deel van de betaalde reissom en/of vergoeding van noodzakelijke meerkosten wanneer er sprake is van een uitkeringsvatbare situatie als gevolg van een calamiteit. Deze situatie ontstaat bij gevaar voor personen en bagage, of bij een beschadigde infrastructuur. Losse huurovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld de huur van een auto en losse tickets vallen niet onder de garantieregeling. Graag verwijzen wij je naar www.nederlandsecalamiteitenverzekering.nl

Eurocross

De hulpverlening bij rampen en calamiteiten in het buitenland worden vanaf 1 april 2018 uitgevoerd door Eurocross. Eén alarmcentrale verkrijgt tenslotte sneller inzicht in de situatie waardoor getroffenen snel en slagvaardig geholpen kunnen worden. Is er sprake van een officiële calamiteit waarbij 8 of meer Nederlanders getroffen zijn? Kijk dan op de website van het ministerie van buitenlandse zaken of bel met Eurocross. Het noodnummer alarmcentrale Eurocross is te bereiken op +31 (0)71-36 46200.

Twijfel? Neem dan contact op met Vacanceselect. Wij zijn te bereiken op +31-(0)72-5183 183.