Duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheidsbeleid

Missie Vacanceselect Group: ‘Duurzaam toeristisch ondernemen’ (DTO)

“Onze missie is het bijdragen aan een duurzame samenleving en aan duurzaam toeristisch ondernemen. Het doel van ons beleid is om de negatieve milieu-, sociaal-culturele en economische gevolgen van onze producten en bedrijfsprocessen te minimaliseren. Wij steunen en motiveren onze leveranciers om een betere duurzaamheidsstandaard te hanteren. Wij creëren meer bewustwording onder onze medewerkers en stimuleren verantwoord reisgedrag bij onze klanten.”

Om deze missie te realiseren hebben we doelstellingen vastgesteld in een duurzaamheidsbeleidsplan voor de korte-, middellange- en lange termijn*. Bovendien zijn een aantal maatregelen reeds van kracht binnen onze organisatie. Om het duurzaamheidsbeleidsplan te bewaken en draagvlak te creëren is een DTO-team aangesteld, zij komen elke twee weken samen en rapporteren aan de directie en Travelife  (ANVR).

Rennen door de branding, proeven van lokale lekkernijen, wandelen door een overdonderend mooi natuurgebied en met handen en voeten de weg proberen te vragen… Unieke ervaringen, unieke herinneringen. Een beleving die je toch niet alleen jezelf, maar ook je kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna gunt? Hier maken wij ons sterk voor. 


 * Korte termijn: binnen 1 jaar, middellange termijn: binnen 3 jaar, lange termijn: binnen 5 jaar.

Onze leveranciers

We zijn momenteel hard aan het werk om onze partners te motiveren, inspireren en informeren om een duurzaam beleid te voeren. Een aantal voorbeelden van doelstellingen: 

 • Doelstelling#1: leveranciers (agenten, camping- en vakantieparkeigenaren en externe partijen) regelmatig updaten over onze DTO ontwikkelingen om hen te motiveren en te inspireren. (blijft actueel).
 • Doelstelling #2: bij het aangaan van een samenwerking rekening houden met de duurzaamheidscriteria. De leverancier dient aan te geven aan welke criteria hij voldoet zodat wij dit inzichtelijk en vervolgens vindbaar kunnen maken voor onze klanten. (gereed). 
 • Doelstelling #3: een clausule opnemen in onze contracten: Maatschappelijk verantwoord ondernemen> De contractant verklaart hierbij zich niet schuldig te maken aan kinderarbeid, kindermisbruik, corruptie, omkoping en milieuvervuiling. Daarnaast dient de contractant te voldoen aan de algemene geldende internationale, nationale en lokale wetten. (gereed). 

Onze interne organisatie

We richten ons vanzelfsprekend reeds op het scheiden en reduceren van afval. Daarnaast kijken we o.a. kritisch naar de inkoop van duurzame kantoorbenodigdheden of milieuvriendelijke beslissingen hieromtrent. Tevens schenken we jaarlijks een donatie aan een goed doel.

 • Doelstelling #1: compenseren van CO² uitstoot van zaken- en studiereizen (deels behaald).
 • Doelstelling #2: bewustwording creëren en behouden onder onze medewerkers (actueel).
 • Doelstelling #3: uitbreiding van ‘groene’ maatregelen - zoals de verhuizing naar een duurzamer pand, het scheiden van o.a. plastic afval en het realiseren van de uitbreiding van de overdekte fietsenstalling om fietsen naar het werk te stimuleren - intern doorvoeren (reeds behaald).

Je vervoer

Bij ons boek je een verblijf op basis van eigen vervoer. Uit onderzoek blijkt dat na de trein en touringcar de auto met een bezetting van min. 4 personen de laagste milieubelasting - luchtverontreiniging plus broeikaseffect - per reiziger veroorzaakt (bron: Travellife). Om je een idee te geven, wanneer naar Zuid-Frankrijk rijgt met 4 personen vanuit Nederland (heen-en-terug) dan heb je een gemiddelde CO² uitstoot van 0,53 ton (gebaseerd op benzine). Met een bedrag van € 5,26 kun je jouw uitstoot compenseren via Greenseat. 

Een auto huren kan bij ons via Sunny Cars. Zij werken klimaatneutraal en bieden tevens de mogelijkheid om de CO² uitstoot  te compenseren.

Indien je ter plaatse wilt reizen, bekijk dan ook eens de mogelijkheden om de bus of de trein te pakken. Vaak hebben campings en vakantieparken een pendeldienst beschikbaar naar het strand, centrum of andere bezienswaardigheden. Naast het feit dat je hiermee duurzamer reist, kom je ook nog eens sneller in contact met de lokale bevolking. Een leuke onderneming met het hele gezin. 

 • Doelstelling: het toevoegen van de mogelijkheid in het boekproces om de CO² uitstoot te compenseren. (streven: middellange termijn).  

 

Je verblijf

We hebben binnen ons assortiment een inventarisatie gemaakt van de campings en vakantieparken die reeds een duurzaamheidskeurmerk dragen. 

 • Doelstelling #1: campings en vakantieparken die aan de duurzaamheidscriteria voldoen op onze website als zodanig aanduiden (gereed). 
 • Doelstelling #2: campings en vakantieparken die aan de duurzaamheidscriteria voldoen op onze website vindbaar maken d.m.v. een zoekcriteria in de zoekmodule (korte termijn). 
 • Doelstelling #3: campings en vakantieparken informeren over duurzame initiatieven (actueel). 
 • Doel stelling #4: bij het aangaan van een samenwerking rekening houden met de duurzaamheidscriteria en wijzen op de nieuwe clausule in het contract (gereed). 

Onze bestemmingen

Bij ons boek je een autovakantie binnen Europa. Deze vakantielanden voldoen aan Europese normen en criteria. Extreem kwetsbare gebieden worden door lokale overheden beschermd. Onze lokale leveranciers nemen daar zelf hun verantwoordelijkheid in. Wel maken we je graag bewust van de verboden souvenirs in Europa, zoals bepaalde schelpen, zeepaardjes, koraal, exotische planten  of cultuurgoederen uit de oudheid. Een up-to-date lijst is te vinden op de website van de belastingdienst.

Zowel onze lokale leveranciers als ons personeel ter plaatse heeft ervoor getekend zich niet schuldig te maken aan kinderarbeid, kindermisbruik, corruptie, omkoping en milieuvervuiling. Daarnaast dienen zij te voldoen aan de algemeen geldende internationale, nationale en lokale wetten.

 • Doelstelling: onze klanten middels de reispapieren informeren over de do's & don'ts bij het vieren van een verantwoorde vakantie (korte termijn). 

Hoe kun jij een bijdrage leveren?

Dank je wel! Samen met ons kun je bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Reizen, andere culturen ontdekken en prachtige gebieden bewonderen blijven hierdoor niet alleen voor jou, maar ook voor de toekomstige generaties bereikbaar. 

Wil je tijdens je vakantie ook een bijdrage leveren? 

 • Door ter plaatse een excursie te boeken  of te gaan eten bij een lokaal restaurant draag je bij aan de lokale economie.
 • Door het kopen van lokale producten en souvenirs draag je bij aan de lokale economie. 
 • Door met het openbaar vervoer een stad te bezoeken draag je bij aan het milieu.
 • Door het fietsen of te wandelen op je vakantiebestemming draag je bij aan het milieu.
 • Door zuinig om te gaan met water en elektriciteit draag je bij aan het milieu.
 • Door te reizen op de dagen dat er minder verkeer is draag je bij aan het milieu; minder file betekent minder CO² uitstoot. 
 • Respecteer de natuur; blijf op de paden en laat alles heel. 


Autovakantie? Tips qua rijden

Ontspannen achter het stuur, veilig rijden, brandstof besparen én een bijdrage leveren aan een beter milieu? Dat kan! 

Je hebt er vast wel over gehoord de afgelopen jaren: Het Nieuwe Rijden! Met deze andere manier van rijden bespaar je al snel 10% tot 20% brandstof. Dat levert niet alleen een financieel voordeel op voor je portemonnee, maar ook een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en schadelijk stoffen. Daarbij komt ook nog eens dat het beter voor je auto is en er dus minder onderhoud nodig is. En ook niet onbelangrijk: het zorgt voor een betere rijveiligheid.

Pas ook Het Nieuwe Rijden toe tijdens de rit naar je vakantiebestemming! 

Tips ter voorbereiding van de reis: 

 • Denk voor vertrek goed na over de reis; bepaal een goede vertrektijd en vermijd de spits zoveel mogelijk. 
 • Vermijd onnodig gewicht in de auto en pak je auto zorgvuldig in. Plaats zware spullen niet helemaal achterin. De auto helt daardoor naar achteren en dat is niet gunstig voor de stroomlijn. 


 • Gebruik alleen een dakkoffer, fietsenrek of imperiaal als dit echt nodig is; dit zorgt namelijk voor de nodige luchtweerstand.
 • Onderhoud de auto goed en zorg altijd voor de juiste en voldoende olie
 • Zorg voor een goede bandenspanning

Tips voor tijdens de reis: 

 • Schakel bij lage toerentallen al naar een hogere versnelling (tussen 2000 en 2500 toeren) en vertrouw op de toerenteller als leidraad voor het schakelen.
 • Rijd zoveel mogelijk met een gelijkmatige snelheid met een laag toerental in de hoogste versnelling
 • Bij 50 kilometer per uur rijden in de 4e versnelling en bij 80 kilometer per uur in de 5e versnelling.
 • Kijk goed vooruit en schat daarmee het rijgedrag van de andere weggebruikers in, zodat je hier op kunt anticiperen. 
 • Houd voldoende afstand zodat je bij een verkeerslicht of file de auto in de versnelling kan laten uitrollen.
 • Houd je aan de geldende snelheidslimiet.
 • Maak je een korte stop, zoals bij een opslaande brug of file? Zet dan ook de motor uit. 
 • Vermijd energieverspilling door onnodig gebruik van elektrische apparatuur zoals bijvoorbeeld airconditioning en achteruitverwarming. Op een warme dag zet je eerst de deuren tegen elkaar open om de ergste warmte eruit te halen, zodat de airco niet zo hard hoeft te werken. 
 • Indien mogelijk gebruik cruise control of de tips van de boordcomputer
 • En wist je dat er ook apps bestaan voor op je telefoon die je helpen met het besparen van brandstof? 


Steun aan goede doelen

Vacanceselect zet zich jaarlijks in voor goede doelen: