Privacy

Bij Vacanceselect.com respecteren wij je privacy en houden wij ons strikt aan de privacyregels die de wet ons oplegt. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met de persoonlijke gegevens (‘persoonsgegevens’) die wij van je verzamelen en over de rechten die je in dat kader kunt uitoefenen.

1. Verantwoordelijke partij en Functionaris voor de Gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor het verzamelen van je persoonsgegevens is de vennootschap naar Zwitsers recht Vacanceselect International AG, gevestigd te Carouge/Genève, Zwitserland aan de (1227) Rue du Tir-au-Canon 4. Deze vennootschap heeft de besloten vennootschap Vacanceselect Europe B.V., gevestigd te Alkmaar aangewezen als vertegenwoordiger inzake privacyzaken, bij welke vennootschap een Functionaris voor de Gegevensbescherming is aangesteld. Deze functionaris is bereikbaar op het e-mailadres privacy@vacanceselect.com of per post: Vacanceselect Europe B.V., Comeniusstraat 8, 1817 MS te Alkmaar.

Je hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van je persoonlijke gegevens. Je kunt dit schriftelijk en gemotiveerd aangeven bij genoemde Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Vacanceselect maakt gebruik van display-advertenties (o.a. remarketing). De resultaten hiervan kunnen door ons geraadpleegd worden in Google Analytics. Bovendien gebruiken wijzelf en Google zowel first als third party cookies om advertenties gericht en geoptimaliseerd weer te geven. Indien je dit niet op prijs stelt, meld je je eenvoudig af via de advertentievoorkeuren van Google.

2. Doelen

Wij verzamelen je persoonsgegevens voor één of meerdere van de volgende doelen:

a. Uitvoering van je reisovereenkomst;
b. Afhandeling van de betaling;
c. Verzending van onze nieuwsbrief en direct mail;
d. Het aanmaken van je account;
e. Communicatie per telefoon, e-mail of chat, al dan niet via social media, om onze diensten te kunnen verlenen;
f. Informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
g. Onderzoek en analyse om onze diensten en producten te kunnen verbeteren;
h. Het bevorderen van het sluiten van een reisovereenkomst;
i. Analyse van je surfgedrag op de door ons beheerde websites om deze websites te kunnen verbeteren en het aanbod van diensten en producten af te stemmen op je voorkeuren;
j. Uitvoering van acties, zoals bijvoorbeeld een prijsvraag of quiz, om traffic te genereren naar de door ons beheerde websites.

3. Grondslagen

Voor het verzamelen van je persoonsgegevens is altijd een van de volgende wettelijke grondslagen aanwezig:

Uitvoering van de reisovereenkomst die wij met je sluiten;
Je toestemming;
Behartiging van een gerechtvaardigd belang, te weten direct mail

4. Ontvangers

Je persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan de volgende partijen:

a. Exploitanten en beheerders van de aangesloten vakantieverblijven waar je tijdens een geboekte vakantie zult verblijven;
b. De reisverzekeraar indien je via ons een reis- of annuleringsverzekering sluit;
c. Bedrijven die je gegevens in onze opdracht analyseren ten behoeve van verbetering van onze dienstverlening en marketing;
d. Bedrijven die je gegevens in onze opdracht (uitsluitend) opslaan;
e. Ministeries en hulpdiensten in geval van calamiteiten.
f. Social media en advertentienetwerken ten behoeve van gerichte reclamecampagnes

5. Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens nooit langer dan noodzakelijk voor het doel waarmee deze worden verzameld. Na afloop van deze termijn worden je gegevens vernietigd. Derde partijen die eventueel gegevens van ons ontvangen zullen na afloop van deze termijn of, als dat eerder is, na afloop van hun dienstverlening je persoonsgegevens aan ons teruggeven of vernietigen.

6. Uw rechten

Op basis van de wet heb je in bepaalde gevallen het recht op:

I. Inzage in alle persoonsgegevens die wij van je hebben verzameld en op het ontvangen van een kopie van die gegevens;
II. Verbetering en aanvulling van je gegevens zodat fouten of onjuistheden kunnen worden hersteld;
III. Wissen van je persoonsgegevens of het tijdelijk opschorten van de verwerking ervan;
IV. Het in een gestructureerde vorm ontvangen van een digitaal bestand van alle persoonlijke gegevens die wij van je hebben verzameld zodat je je gegevens kunt overdragen aan een andere partij;
V. Het intrekken van een eerder gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens;
VI. Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende privacyautoriteit indien je van mening bent dat je rechten worden geschonden.

De hierboven genoemde verzoeken kun je schriftelijk indienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

7. Doorgifte aan exploitanten

Enkele van de door jouw aangeleverde persoonsgegevens worden doorgegeven aan de exploitant die de door jouw geboekte accommodatie beschikbaar stelt. Het gaat om de volgende gegevens:

Initialen en voor- en achternaam
De initialen van medereizigers en hun voor- en achternaam
Je geboortedatum
De geboortedatum van medereizigers
E-mailadres
Telefoonnummer
Deze gegevens worden doorgegeven zodat de exploitant de verschuldigde toeristenbelasting kan vaststellen en de reservering lokaal kan registreren.

Om je niet te hoeven doorverwijzen indien je rechten wilt uitoefenen met betrekking tot een van deze gegevens, hebben wij met de bij ons aangesloten exploitanten afgesproken dat betrokkenen verzoeken bij ons kunnen indienen. Wij zullen deze verzoeken dan in samenwerking met de exploitant behandelen. Dit neemt niet weg dat je, indien gewenst, je verzoek ook bij de exploitant zelf kunt indienen. In dat geval zullen wij je de identiteit en de contactgegevens van de betreffende exploitant opgeven.

8. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Op basis van je persoonsgegevens kunnen wij op geautomatiseerde wijze voorspellingen laten doen die iets zeggen over je persoonlijke voorkeuren en interesses. Op die manier kunnen wij aanbiedingen doen die goed bij je persoonlijke situatie en voorkeuren aansluiten. Indien je daar op welke reden dan ook bezwaar tegen hebt kun je dit aan ons aangeven.

9. Beveiliging

Je persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Wij treffen alle beveiligingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om inbreuk op je gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Indien wij gebruik maken van derde partijen sluiten wij met hen een separate overeenkomst waarin de derde moet garanderen passende en organisatorische maatregelen te nemen voor het beveiligen van je gegevens.

10. Cookies

Op de door ons beheerde websites worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens je bezoek aan de website op je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst en waarmee informatie wordt verzameld over je surfgedrag. Je rechten met betrekking tot cookies zijn opgenomen in onze cookiestatement.

11. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 25 mei 2018.