Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Ubezpiecz się z SIGNAL IDUNA

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA

Wszystkim klientom Vacanceselect proponujemy wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże na bardzo korzystnych warunkach. Koszt składki to jedyne 2 zł/osoba/dzień + 2 zł.

Jak wykupić ubezpieczenie?

1. Podczas rezerwacji - kwota ubezpieczenia zostanie doliczona do ogólnej sumy rezerwacji
2. Jeśli Państwo mają już rezerwację, prosimy o kontakt z naszą infolinią w celu zakupu ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże obejmuje:

    • koszty leczenia
    • następstwa nieszczęśliwych wypadków

Zakres ubezpieczenia

  • Suma gwarancyjna w zakresie KL 10 000 EUR
  • Suma gwarancyjna w zakresie NNW 15 000 PLN

Ubezpieczenie obejmuje czas pobytu na ośrodku plus jeden dzień na dojazd i jeden dzień na powrót. Dotyczy wszystkich członków rezerwacji. Obowiązkiem klienta przed zawarciem umowy ubezpieczenia jest zapoznanie się z OWU. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże (Uchwała Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nr 71/Z/2015 z dnia 15.12.2015 roku). 

Pobierz ogólne warunki ubezpieczenia KL/NNW 
Pobierz informację o ubezpieczeniu SI Bezpieczne podróżeUWAGA ! ! !
Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie obejmuje kosztów poniesionych na leczenie chorób przewlekłych oraz ich następstw oraz chorób chronicznych, kosztów leczenia związanych z konsekwencjami uprawiania sportów wyczynowych oraz sportów motorowych, prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI


Ubezpieczenie kosztów anulacji rezerwacji pomoże uchronić Cię przed finansowymi skutkami rezygnacji z rezerwacji noclegów.

Ubezpieczeniem objęte są koszty:

  • rezygnacji z noclegów


Sytuacje, w których można ubiegać się o zwrot kosztów rezygnacji z noclegów:
1.Nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie Ubezpieczonego - jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w wyjeździe, śmierć Ubezpieczonego
2.Poważna szkoda w mieniu Ubezpieczonego powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub będąca skutkiem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego bądź poważna szkoda w mieniu współuczestnika podróży powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub będąca skutkiem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność współuczestnika podróży, co skutkuje rezygnacją współuczestnika podróży
3.Kradzież samochodu będącego własnością ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność ubezpieczonego lub współuczestnika podroży w miejscu stałego zamieszkania
4.Nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie lub śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu bądź nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie lub śmierć osoby bliskiej dla współuczestnika podróży skutkujące rezygnacją współuczestnika podróży
5.Udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy wyjazdowej) ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży bądź osobom im bliskim, jeśli są współuczestnikami podróży, pod warunkiem, że kradzież dokumentów nastąpiła nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży została zgłoszona odpowiednim władzom oraz uniemożliwia realizację wyjazdu
6.Uczestnictwo ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w procedurze pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji, uniemożliwiające realizację wyjazdu, jeśli procedura ta rozpoczęła się w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z noclegów nie obejmuje przypadków, kiedy ubezpieczony lub współuczestnik podróży lub osoby mu bliskie (nawet te, które pozostają w kraju) chorują przewlekle. 
Z ubezpieczenia można skorzystać od dnia pierwszej wpłaty do trzech dni przed przyjazdem na camping. Ubezpieczenie wygasa na 3 dni przed datą przyjazdu. 

Koszt składki wynosi: 5% wartości rezerwacji i musi być opłacony w dniu zapłaty rachunku za wczasy lub jego części
Przykładowe wyliczenie składki:
Wartość rezerwacji: 1000 PLN x 5% = 50 zł

Ubezpieczenia kosztów rezygnacji (Uchwała Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nr 17/Z/2013 z dnia 27.03.2013 r.
Pobierz ogólne warunki ubezpieczenia RG

Więcej informacji dostępnych jest na stronach: www.signal-iduna.pl

W celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów leczenia za granicą należy skontaktować się z firmą: Inter Partner Assistance Polska , ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Tel: + 48 (22) 864 55 26, fax: +48 (22) 575 9 575 , sms +48 661 000 888 Powyższy numer wraz z nr polisy będzie podany także na potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia, które będzie dostarczone wraz z voucherem.

Żadnego ryzyka!

Najlepsza ochrona!

Zero zmartwień