Polityka prywatnosci

Polityka prywatnosci

W Vacanceselect szanujemy Twoją prywatność i ściśle przestrzegamy zasad które nakłada na nas prawo. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności poinformujemy Cię o sposobie, w jaki traktujemy Twoje dane (dane osobowe), które zbieramy od Ciebie. Jednocześnie chcemy poinformować Cię o Twoich prawach, które będą przysługiwały Ci w związku z nowymi przepisami.

1. Osoba odpowiedzialna i inspektor ochrony danych

Odpowiedzialnym za zbieranie danych osobowych jest spółka prawa szwajcarskiego Vacanceselect International AG, z siedzibą w Genewie, w Szwajcarii przy ul. (1205) Rue Jean-Gabriel-Eynard 8. Powyższa firma wyznaczyła firmę Vacanceselect Europe BV, z siedzibą w Alkmaar jako przedstawiciel ds. Ochrony danych osobowych, która to wyznaczyła inspektora ds. Ochrony danych osobowych.

Nazwisko i dane kontaktowe inspektora ds. Ochrony danych osobowych to. Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email privacy@Vacanceselect.com lub pisemnie na następujący adres: Vacanceselect Europe BV, Comeniusstraat 8, 1817 MS w Alkmaar, Holandia.

W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu i gromadzeniu twoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

2. Cele

Gromadzimy Twoje dane osobowe do jednego lub więcej z następujących celów:

a) Wdrożenie umowy o najem,

b) Płatności,

c) Wysyłanie naszego newslettera oraz wiadomości e-mail,

d) Tworzenie Twojego konta,

e) Komunikacji telefonicznej, e-mailowej lub poprzez czat, za pośrednictwem mediów społecznościowych, w celu świadczenia naszych usług,

f) Informowanie o zmianach w naszych usługach i produktach,

g) Badania i analizy w celu ulepszenia naszych usług i produktów,

h) Promowanie zawarcia umowy o najem,

i) Analiza zachowania podczas przeglądania zarządzanych przez nas stron internetowych, w celu ulepszenia i dostosowania zakresu usług i produktów do Twoich preferencji,

j) Przeprowadzania konkursów z nagrodami lub quizów, w celu uzyskania ruchu na stronach którymi zarządzamy.

3. Informacje podstawowe

Zbieranie danych osobowych zawsze zawiera jedną z następujących podstaw prawnych:

A. Wdrożenie umowy o najem, którą mamy z Tobą zawartą,

B. Twoja zgoda,

C. Promowanie uzasadnionego zainteresowania, imienny e-mail direct mail.

4. Odbiorcy

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym stronom:

a) Operatorom/właścicielom i zarządcom obiektów wakacyjnych, w których przebywasz w trakcie zarezerwowanego urlopu,

b) Ubezpieczycielom podróży, jeśli zakupisz ubezpieczenia,

c) Przedsiębiorstwom, które analizują dane w naszym imieniu w celach marketingowych,

d) Przedsiębiorstwom przechowującym Twoje dane w naszym imieniu,

e) Władzom i służbom ratowniczym na wypadek katastrofy,

f) Facebook dla ukierunkowanych kampanii reklamowych.

5. Okresy przechowywania

Nigdy nie przechowujemy danych przez okres dłuższy niż jest to konieczne do celów w którym są gromadzone. Po tym okresie Twoje dane zostaną usunięte. Osoby trzecie, które otrzymały od nas informacje po upływie tego terminu lub wcześniej, po wygaśnięciu świadczonych usług, zwrócą nam dane osobowe, lub je usuną.

6. Twoje prawa

I. Zgodnie z prawem, w niektórych przypadkach masz prawo do:

a) Dostępu do wszystkich danych osobowych, które zebraliśmy od Ciebie, oraz do otrzymania kopii tych danych,

b) Poprawy i uzupełnienia swoich danych, aby poprawić błędy i niedokładności,

c) Usunięcia danych osobowych, lub tymczasowego zawieszenie ich przetwarzania,

d) Otrzymania w formie uporządkowanej pliku cyfrowego Twoich wszystkich danych osobowych, które zebraliśmy, abyś mógł przesłać swoje dane osobie trzeciej,

e) Wycofanie uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych,

f) Złożenia skargi do organu nadzorczego ds. Prywatności, jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone.

II. Możesz przesłać powyższe prośby na piśmie naszemu inspektorowi ochrony danych.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Na podstawie danych osobowych możemy automatycznie tworzyć prognozy, które mówią o Twoich osobistych preferencjach i zainteresowaniach. W ten sposób możemy tworzyć oferty, które dobrze pasują do Twojej osobistej sytuacji i preferencji. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sprzeciwisz się temu, prosimy skontaktuj się z nami.

8. Bezpieczeństwo

Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony podanych danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieautoryzowanym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązane do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych i poufnego postępowania z danymi osobowymi.

9. Pliki cookies

Pliki cookies są wykorzystywane na obsługiwanych przez nas stronach internetowych. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umieszczane są na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie podczas wizyty na stronie internetowej i zbierają informacje o twoim zachowaniu. Twoje prawa dotyczące plików cookie są zawarte w naszej Polityce cookies.