cookies

Boek zonder zorgen

1300+ campings en parken
Laagste Prijsgarantie
Geen reserveringskosten
Veilig boeken (SGR-Garantie)

Cookiestatement

Je bevindt je op dit moment op de reserveringswebsite van Vacanceselect van de groep CampingVision International AG.

Het bedrijf CampingVision International AG, en meer in het algemeen Vacanceselect, streeft ernaar om je persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen en de regelgeving met betrekking tot de privacy en de verwerking van persoonsgegevens in acht te nemen.

In overeenstemming met de wet, verzoeken wij je om kennis te nemen van ons privacy- en cookiesbeleid en van de eventueel op onze website aanwezige specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.

Je gebruik van onze website impliceert de volledige aanvaarding van alle gebruiksvoorwaarden.

PRIVACYBELEID

De bescherming van je persoonlijke gegevens (hierna aangeduid als "persoonsgegevens") behoort tot onze prioriteiten en onze engagementen.

Dit privacybeleid regelt de behandeling van de gegevens die worden verstrekt of verzameld op de websites waar dit beleid wordt gepubliceerd en beschrijft hoe wij gegevens over je verzamelen, gebruiken, verwerken en verspreiden.

Wij voldoen aan dit privacybeleid op basis van de lokale wetgeving in de rechtsgebieden waarin wij onze activiteiten uitvoeren.

Wij wijzen je erop dat wanneer je ons persoonsgegevens verstrekt op een website of platform van een derde, deze persoonsgegevens door de betreffende website of het betreffende platform afzonderlijk kunnen worden verzameld.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij behoren tot de groep CampingVision International AG. Onze groep treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van je Persoonsgegevens voor het geheel van de reserveringswebsites voor een verblijf op de  campings.

Waar in dit beleid de termen "wij", "ons" of "onze" worden gebruikt, wordt verwezen naar CampingVision International AG , een vennootschap naar Zwitsers recht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Genève onder nr. Reg. 20202/2011 CH-660-3442011-8  en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Rue du Bachet 14, 1212 Grand-Lancy, Zwitserland.

CampingVision International AG is verantwoordelijk voor de verwerking en beheert alle verzamelde gegevens met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid.

De verwerkingsverantwoordelijken voeren de handelingen met betrekking tot je persoonsgegevens uit in overeenstemming met de geldende regelgeving, met name de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "GDPR" genoemd).


Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Om je in staat te stellen optimaal gebruik te maken van onze website, worden de hieronder genoemde persoonsgegevens verzameld. Het verplichte karakter van bepaalde gegevens voor het verlenen van een dienst wordt aangegeven met een sterretje op het moment van de gegevensverzameling.

Welke gegevens?

Wij verzamelen en verwerken met name de volgende gegevens: achternaam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, beveiligd/versleuteld wachtwoord, postadres, betalingswijzen, IP-adres, verbindings- en browsegegevens, bestelhistoriek, voorkeuren en interessegebieden, geraadpleegde camping- en vakantiepagina's, incidenten, klachten en locatiegegevens van onze klanten.

Bij welke gelegenheid?

 • Aanmaak van een persoonlijke accountpagina op onze website.
 • Reservering van een verblijf op onze website (beheer van betalingen, kosten en lasten; incasso en invordering).
 • Browsen op onze websites, bekijken van producten en favoriete producten.
 • Deelname aan een prijsvraag.
 • Schrijven van een commentaar.
 • Beheer van onze relatie met je (je op de hoogte stellen van wijzigingen in onze algemene voorwaarden of ons privacybeleid; je vragen om een beoordeling te geven of mee te doen aan een enquête).
 • Abonneren op de nieuwsbrief.
 • Verzoeken om promotionele e-mails.
 • Overdracht door of naar derden van sommige van je gegevens (touroperators, ondernemingsraden, bepaalde partners, enz.).
 • Raadpleging van onze reclame-uitingen.
 • Contact met onze klantenservice.
 • Gebruik van bepaalde serverlogs.


Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Bij het gebruik van onze website, is het mogelijk om ons informatie over jezelf te verstrekken. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn om een of meer van de hieronder genoemde doelen te realiseren.

Gerechtvaardigd belang : CampingVision International AG heeft een commercieel belang bij de verwerking van je gegevens dat gerechtvaardigd en evenwichtig is en geen inbreuk maakt op je privacy.

 • Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de bedrijven van de groep Vacanceselect (behandeling van dossiers, klantrelatiebeheer).

Wettelijke verplichting : De verwerking van je persoonsgegevens wordt verplicht door een wet.

 • Bewaring van creditcardgegevens na een betaling: wanneer je op onze website een betaling uitvoert, worden je betalingen beveiligd door het SSL-certificaat (Secure Socket Layer) en door 3Dsecure-systemen.
 • Deze gegevens worden niet volledig verzameld, maar alleen een betalingsidentificatie en de eerste 6 en laatste 4 cijfers van je creditcard, zodat je de kaart die voor de betaling is gebruikt, kunt herkennen.

Overeenkomst : De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarmee je hebt ingestemd.

 • Gebruik van de accountpagina : De verzamelde gegevens stellen ons in staat om de functionaliteiten en de inhoud van je accountpagina te personaliseren.
 • Beheer van verblijfsarrangementen en reserveringen : Je gegevens zijn nodig voor het beheer van je reserveringen, voor de behandeling van de klantrelatie, voor het beheer van klachten, voor het innen van eventuele verschuldigde bedragen, enz.
 • Personalisatie van onze diensten en van de berichten die wij je sturen (e-mails, productaanbevelingen) : Je persoonsgegevens stellen ons in staat om onze diensten die je kunnen interesseren en de communicatie die wij je sturen te personaliseren. Zo kunnen wij, afhankelijk van je voorkeuren, je aanbiedingen en commerciële informatie sturen die voor je interessant kunnen zijn. Deze e-mails houden verband met je reservering van een verblijf op van onze campings.
 • Prijsvragen : Je gegevens zijn nodig voor je deelname aan een prijsvraag en eventueel voor de levering van een gewonnen prijs.
 • Functionele e-mails : Wij gebruiken functionele e-mails om je verzoeken en reserveringen te behandelen of de overeenkomst uit te voeren (bevestiging van reserveringen, informatie over je verblijf, enz.). Deze e-mails zijn noodzakelijk voor de goede uitvoering van de reserveringen en diensten die je hebt gevraagd. De overeenkomst is de grondslag voor deze verwerking. De ontvangst van deze informatie is niet gekoppeld aan de keuze die je maakt betreffende de ontvangst van nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen.

Je toestemmingJe aanvaardt de verwerking van je persoonsgegevens door middel van een uitdrukkelijke toestemming (bijvoorbeeld een vakje aanvinken of klikken). Je kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

 • Nieuwsbrieven : Na het aanmaken van je accountpagina of na je reservering kun je, nadat je via onze website toestemming hebt gegeven, informatie over onze bestemmingen ontvangen om op de hoogte te blijven van het nieuws van onze campings en onze partners. Dankzij je abonnement op de nieuwsbrief kunnen wij je herinneren aan alle aanbiedingen en diensten en je informeren over evenementen met betrekking tot onze campings. Wij wijzen je erop dat je op elk moment kunt uitschrijven door op de daarvoor bestemde link te klikken.
 • Brieven per post : Als je hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt, kun je per post aanbiedingen en informatie ontvangen van bedrijven en commerciële partners van de groep CampingVision International AG
 • Telefoongesprekken : Wij kunnen, nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven, telefoongesprekken die je voert met onze medewerkers opnemen voor trainingsdoeleinden en om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.


Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden door onze interne diensten voor administratieve en commerciële doeleinden gebruikt en bewaard gedurende een periode die afhankelijk is van de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. Daarna worden ze gearchiveerd met beperkte toegang voor een aanvullende periode in overeenstemming met de geldende regelgeving en vervolgens verwijderd.

Aanbevelingen
DOELGRONDSLAGBEWAARTERMIJNARCHIVERING
Uitwisseling van gegevens binnen de groep Vacanceselect voor kennis betreffende de klantGerechtvaardigd belang5 jaar vanaf de laatste activiteit5 jaar
Gebruik van de accountpaginaOvereenkomst5 jaar vanaf de laatste activiteit5 tot 10 jaar
Aankoop van een verblijfsarrangementOvereenkomst5 jaar10 jaar
Beheer van de verblijfsarrangementenOvereenkomst5 jaar vanaf de laatste activiteit5 tot 15 jaar
Kennis van de klant en statistische analyseOvereenkomst5 jaar5 jaar
Versturen van berichten per e-mail (elektronische klantenwerving, nieuwsbrief, beantwoording van een bepaald verzoek)Gerechtvaardigd belang Toestemming3 jaar vanaf de laatste activiteitNiet gearchiveerd
PrijsvraagOvereenkomstDe duur van de prijsvraagNiet gearchiveerd
FacturatieOvereenkomst5 jaar10 jaar
Bewaring van creditcardgegevens na een betalingWettelijke verplichting / Overeenkomst15 maanden vanaf de betalingIntermediaire archivering ten behoeve van bewijsvoering in geval van een mogelijk geschil inzake de transactie voor een periode van 13 maanden. Deze periode kan worden verlengd tot 15 maanden om rekening te houden met het gebruik van kaarten met een uitgestelde debitering.


Voor wie zijn de gegevens bestemd?

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van je persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Onze externe dienstverleners en partners zijn verplicht om je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met onze instructies, d.w.z. strikt binnen het kader van de hierboven beschreven doeleinden.

Uitwisseling van gegevens binnen de groep CampingVision International AG:

De verzamelde gegevens, met inbegrip van je persoonsgegevens, kunnen worden gedeeld tussen de bedrijven van onze groep, die vallen onder een gemeenschappelijk eigendom of een gezamenlijk beheer.

Je gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden doorgegeven aan de dochterondernemingen of de partnercampings van de groep wanneer je een accountpagina aanmaakt of wanneer je een vakantie boekt. De in deze omstandigheden gedeelde informatie kan de volgende gegevens omvatten:

 • je achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres, aanspreekvorm, geboortedatum en telefoonnummer;
 • gegevens over je verblijf;
 • details van je reservering betreffende je verblijf, waaronder, maar niet beperkt tot, reserveringsdatums en betaalde bedragen;
 • de voor- en achternamen en identificatiegegevens van alle deelnemers aan het betreffende verblijf.

De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de verblijfsovereenkomst die ons bindt en om onze klanten te registreren.

Uitwisseling van gegevens met derden en onderaannemers :

In sommige gevallen kunnen wij je persoonsgegevens delen met derden.

 • Partners en externe dienstverleners

Wij doen een beroep op dienstverleners (onderaannemers) en technische, commerciële en betalingspartners, die geen deel uitmaken van de groep CampingVision International AG, om ons bij te staan bij de levering en uitvoering van de diensten voor de hierboven vermelde doeleinden.

Wij vragen hen bijvoorbeeld diensten voor de assistentie aan klanten, voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling van je reserveringen of voor marketingactiviteiten.

Onze partners en externe dienstverleners hebben hun eigen regels met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van informatie.
Zij hebben zich contractueel verplicht om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen en om de uitwisseling en verwerking van de gegevens transparant en vertrouwelijk te beheren volgens de contractueel beperkte en bepaalde specificaties

 • Bevoegde autoriteiten

Wij geven persoonsgegevens door aan wetshandhavingsinstanties voor zover dit wettelijk is verplicht of strikt noodzakelijk is voor de preventie, opsporing of vervolging van criminele of frauduleuze handelingen, of wanneer wij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Wij kunnen worden gedwongen om meer persoonsgegevens te verstrekken aan de relevante autoriteiten om onze rechten of vestigingen of de rechten of vestigingen van onze zakelijke partners te verdedigen.


Wat zijn je rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens?

Wat zijn je rechten?

In overeenstemming met de Franse wet inzake de gegevensbescherming van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, en de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens die in werking is getreden op 25 mei 2018, kun je verzoeken om inzage, rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens en hun postmortale lot bepalen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het delen van je gegevens.

Voor meer informatie:

 • Recht op inzage : Het recht om te weten of wij gegevens die je betreffen verwerken en om er inzage in te verkrijgen.
 • Recht op rectificatie : Het recht om CampingVision International AG te vragen je onjuiste persoonsgegevens in de database te corrigeren.
 • Recht op vergetelheid : Het recht op verwijdering van al je gegevens uit de database, met uitzondering van gegevens die nodig zijn voor het vervullen van onze wettelijke verplichtingen.
 • Recht op beperking van de verwerking : Het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke je exacte gegevens te verkrijgen wanneer je deze betwist op grond van een onrechtmatige verwerking of wanneer dit nodig is voor een betwisting, uitoefening of verdediging van je rechten voor de rechtbank.
 • Recht op bezwaar : Het recht om, wegens persoonlijke redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens, behalve wanneer wij legitieme en dwingende redenen hebben die prevaleren boven je belangen en je rechten en vrijheden. Je hebt dit recht ook wanneer deze persoonsgegevens worden verwerkt voor klantenwerving.
 • Recht op dataportabiliteit : Het recht op de overdracht van je persoonsgegevens die gangbaar worden gebruikt, aan een andere verwerkingverantwoordelijke.
 • Recht inzake geautomatiseerde besluitvorming en profilering : Het recht om niet onderhevig te zijn aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en dat rechtsgevolgen heeft voor jou of jou treft, behalve wanneer een dergelijk besluit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst of wettelijk is toegestaan.
 • Recht inzake de postmortale behandeling : Het recht om het postmortale lot van je persoonsgegevens te bepalen; zonder nadere instructies worden deze gegevens na een bepaalde tijd gewist.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Wij streven actief naar het verbeteren van onze service om een eenvoudige uitoefening van je rechten mogelijk te maken.

CampingVision International AG heeft VacanceSelect aangesteld als haar vertegenwoordiger inzake het privacybeleid met de benoeming van een functionaris gegevensbescherming.

Momenteel kun je als volgt contact met ons opnemen om je instemming inzake persoonsgegevens in te trekken of je rechten uit te oefenen:

 • Per e-mail op het volgende adres : gdpr@campingvision.com
 • Per post op het volgende adres : VacanceSelect, Data Protection Officer, Bijster 13, 4817 HZ, Breda, The Netherlands

Wanneer je een dergelijk verzoek indient, moet je je voor- en achternaam, e-mailadres en postadres vermelden, evenals de reden van je verzoek en/of het recht dat je wilt uitoefenen. Om de bescherming van je persoonsgegevens te verzekeren, behouden wij ons het recht voor je te vragen je identiteit te bewijzen door een fotokopie van een aanvaardbaar en van je handtekening voorzien identiteitsdocument te sturen voor een verificatie van je identiteit en van het adres waarop ons antwoord moet worden ontvangen. Wij zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen je verzoek beantwoorden.

Voor deze handelingen worden geen kosten in rekening gebracht. Wij kunnen echter wel een redelijke vergoeding in rekening brengen als je verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren om je verzoek te beantwoorden.


Op welke wijze kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

CampingVision International AG behoudt zich het recht voor om de website en de inhoud ervan en deze voorwaarden te wijzigen en bij te werken, met name om rekening te houden met nieuwe technologieën, praktijken in de sector, reglementaire en wettelijke eisen of om enige andere reden.

Wij zullen het nieuwe beleid publiceren op de website. Wij raden je aan om regelmatig te controleren of ons privacybeleid is gewijzigd.


Worden je gegevens overgedragen buiten de Europese Unie?

In het kader van de website kunnen je gegevens worden overgedragen buiten de Europese Unie voor de hierboven genoemde doeleinden. Wanneer je een verblijf reserveert op een van onze campings buiten de Europese Economische Ruimte, moeten wij je persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers buiten de EU om je reservering te kunnen uitvoeren.

Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor zover dat nodig is. Zij vallen echter niet onder een bescherming met hetzelfde hoge niveau als binnen de Europese Unie. Voorafgaand aan de overdracht buiten de Europese Unie, zal CampingVision International AG alle nodige maatregelen en garanties treffen om dergelijke overdrachten te beveiligen.

Je kunt contact met ons opnemen per post: VacanceSelect – Data Protection Officer – Bijster 13, 4817 HZ, Breda, The Netherlands.


Worden persoonsgegevens van minderjarigen verzameld?

Bij het boeken van een verblijf vragen wij de voor- en achternaam, en de geboortedatum van de deelnemers om hun leeftijd te kunnen controleren.

Deze website en de reserveringsdiensten voor een verblijf op onze campings zijn niet bestemd voor minderjarigen jonger dan 18 jaar. Het is aan de ouders en de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen om te beslissen of hun minderjarige kind gebruik mag maken van de aangeboden diensten.

Bovendien kunnen minderjarigen jonger dan dertien jaar in geen geval zelf toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Minderjarigen van dertien tot en met vijftien jaar moeten toestemming van hun ouderlijk gezag hebben om hun gegevens te mogen verstrekken en in te stemmen met de verwerking ervan.


Hoe worden de gegevens gebruikt in verband met sociale netwerken?

CampingVision International AG maakt gebruik van verschillende sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter, YouTube en Instagram.

Waar mogelijk onder de toepasselijke wetgeving, kunnen wij bepaalde beperkte persoonsgegevens, zoals je e-mailadres, delen met sociale netwerksites, zoals Facebook of Google, om leads te genereren, verkeer naar onze websites te stimuleren of op andere wijze onze producten en diensten of deze website te promoten.

De sociale netwerksites waarmee wij je persoonsgegevens kunnen delen, worden niet beheerd of gecontroleerd door CampingVision International AG. Daarom moeten alle vragen over de wijze waarop je provider van de sociale netwerksite met je persoonsgegevens omgaat, worden gericht aan de betreffende provider.

Voor meer informatie kun je het privacybeleid van deze sociale netwerken raadplegen om kennis te nemen van de modaliteiten voor de overdracht tussen deze netwerken en CampingVision International AG. Niettemin kun je bezwaar maken tegen deze uitwisseling door je toegang tot de gegevens rechtstreeks op je sociale netwerken in te stellen.

CampingVision International AG verzamelt voor haar rekening bepaalde gegevens, met name het bezoek op haar sociale netwerkpagina's, kennis van je interesses en het genereren van verkeer naar onze websites, met name voor de verkoop van vakantiearrangementen.


Wie is de functionaris voor de gegevensbescherming?

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming aangesteld om zo snel mogelijk antwoord te geven op al je vragen over persoonsgegevens. Je kunt als volgt contact met hem opnemen:

 • Per e-mail op het volgende adres : gdpr@campingvision.com
 • Per post op het volgende adres : VacanceSelect – Data Protection Officer – Bijster 13, 4817 HZ, Breda, The Netherlands.

Vergeet niet je voor- en achternaam en je postadres te vermelden, zodat wij contact met je kunnen opnemen.


COOKIEBELEID

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekst-, beeld- of softwarebestanden die bij het bezoeken van een website worden geplaatst en opgeslagen op een terminal (computer, smartphone, tablet of een ander apparaat waarmee contact met het internet mogelijk is).

Net als veel andere websites, gebruiken wij tijdens het bezoek aan onze website cookies en internettags om het browsen te vergemakkelijken en om informatie te verzamelen over het totale verkeer om trends en statistieken vast te stellen.

Wanneer je onze website bezoekt, wordt een cookie toegekend en in het geheugen van je computer opgeslagen.


Waarvoor worden de cookies gebruikt?

Dankzij deze cookies kunnen wij:

 • Nieuwe functies ontwikkelen en de website zo intuïtief mogelijk maken.
 • De prestaties van onze website volgen door statistieken op te stellen en deze verbeteren.
 • Suggesties en aanbevelingen doen over goederen of diensten die je kunnen interesseren.
 • De gegevensanalyse gebruiken om onze website, producten, diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren.
 • Op de website je meer relevante inhoud en advertenties aanbieden en de effectiviteit van de aangeboden advertenties beter meten en begrijpen.


Welke cookies kunnen worden geplaatst?

De gebruikte cookies worden niet gearchiveerd. De maximale bewaartermijn van de cookies is 13 maanden vanaf het laatste bezoek (met uitzondering van Google-cookies, die een maximale bewaartermijn van 14 maanden hebben).

Wij gebruiken categorieën cookies voor de hieronder beschreven doeleinden.

Browsercookies, noodzakelijk voor het leveren van de gevraagde diensten.

Deze cookies zijn onmisbaar voor het bekijken van onze website. Zij stellen ons in staat om de goede werking ervan te optimaliseren, je toegang te geven tot specifieke functionaliteiten en je verbinding te beveiligen. Zij kunnen niet worden gedeactiveerd.

Deze cookies maken bijvoorbeeld een directe toegang tot je accountpagina op onze website mogelijk, dankzij de identificatie van publiciteit of van het apparaat of eerder verstrekte persoonsgegevens. Zonder deze cookies kun je alleen het openbare gedeelte van onze website bezoeken en heb je geen toegang tot je beveiligde accountpagina.

COOKIESDOEL
Google AnalyticsAnalyse van het verkeer, het gebruik van de website en de bezoekersstatistieken


Analyse, publieksmeting en statistische cookies

Dit zijn cookies die ons in staat stellen het gebruik van de website te kennen en te analyseren om deze te verbeteren door statistieken en gebruiksvolumes op te stellen. De cookie stelt ons in staat om je te identificeren wanneer je onze website bezoekt, zodat we alle informatie over je bezoek aan deze website kunnen registreren, afhankelijk van het aantal bekeken pagina's en het aantal bezoeken aan de website.

Het verzamelen en verwerken van informatie stelt ons in staat om het gebruik van de dienst door onze klanten te evalueren, te analyseren en te rapporteren.

COOKIESDOEL
DeployTeqAnalyse van het gedrag van internetgebruikers op onze websites
CheqPreventie van invalide en frauduleuze klikken


Functionele cookies om je ervaring te personaliseren

Dit zijn cookies die ons in staat stellen om de informatie op de website te identificeren die voor je interessant kan zijn om je ervaring op onze website te personaliseren (bijvoorbeeld om je te herinneren aan de laatste verblijfarrangementen die je hebt bekeken of om je winkelmandje te onthouden voordat je verder gaat met winkelen).

Ook kun je profiteren van onze gepersonaliseerde adviezen en promotieaanbiedingen, afhankelijk van je locatie (bijvoorbeeld als je hebt gereserveerd op een van onze partnercampings).

Marketingcookies

Deze cookies worden gebruikt om je advertenties te presenteren of om je informatie te sturen die is afgestemd op je interesses, op of buiten onze website wanneer je op het internet surft. Zij worden onder andere gebruikt om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een reclamecampagne te helpen meten.

COOKIESDOEL
Bing AdsVerkeer genereren naar onze websites
FacebookVerkeer genereren naar onze websites
Google AdsVerkeer genereren naar onze websites
TradetrackerVerkeer genereren naar onze websites
AWINVerkeer genereren naar onze websites


Door het accepteren van het gebruik van cookies geef je CampingVision International AG en haar technische, commerciële en betalingspartners toestemming voor de volgende gegevensverwerking: matching van offline data, geografische locatiegegevens en apparaatverbindingen.


Hoe zit het met je toestemming?

Elke internetgebruiker kan de plaatsing van cookies weigeren door een van de volgende methoden toe te passen.

Automatische weigering

Bij het openen van de website wordt automatisch een plugin afgebeeld waarmee je het gebruik van cookies kunt accepteren of weigeren, met uitzondering van het Google Analytics cookie, dat onmisbaar is voor het functioneren van onze website.

Wij wijzen je erop dat de cookies deze website efficiënter maken en bijdragen aan een betere werking van onze diensten.

Elke instelling van je browser om het gebruik van cookies te accepteren of te weigeren, kan wijzigingen veroorzaken voor het surfgedrag op het internet en voor je toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van deze cookies is vereist.

Handmatige weigering

Je kunt er ook voor kiezen om je computer handmatig zodanig in te stellen dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt aangeboden, of dat alle cookies worden geblokkeerd. Deze twee opties kunnen worden uitgevoerd met behulp van je browserinstellingen. De werkwijze verschilt per browser. Je kunt op elk moment je wensen met betrekking tot cookies instellen en wijzigen op de hieronder beschreven wijze. De uitvoering van je keuzes is afhankelijk van de browser die je gebruikt.

Je kunt je browser zodanig instellen dat cookies op je apparaat worden opgeslagen of integendeel worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de uitgever van de cookie. Je kunt je browser ook zodanig instellen dat je de mogelijkheid hebt om een cookie te accepteren of te weigeren voordat de cookie op je apparaat wordt opgeslagen.

Het instellen van het beheer van de cookies en je keuzes verschilt per browser. Zie voor een uitleg over hoe je de cookie-instellingen kunt wijzigen het helpmenu van je browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari).

De cookie-instellingen kunnen ook worden aangepast via de volgende website www.youronlinechoices.com/nl/.

Deze procedure verhindert echter niet dat advertenties worden afgebeeld op de websites die je bezoekt. De procedure blokkeert alleen de technologieën die het mogelijk maken om advertenties aan te passen aan je interesses.

Wij wijzen je erop dat de cookies deze website efficiënter maken en bijdragen aan een betere werking van onze diensten.

Laatst bijgewerkt op 15 september 2023.