Warunki rezerwacji

Zarezerwuj bez obaw

1000+ Kempingów i Parków Wakacyjnych
Gwarancja Najniższej Ceny
Brak opłaty rezerwacyjnej
Bezpieczna Rezerwacja (Ochrona SGR)

Warunki rezerwacji

Ogólne warunki wynajmu i rezerwacji CampingVision International AG

Obowiązuje dla rezerwacji od 2 października 2023 r.

Niniejsze Ogólne warunki wynajmu mają zastosowanie do wszystkich ofert obiektów wakacyjnych oferowanych przez CampingVision International AG ("CampingVision") jako wynajmującego.

1. Zakres

CampingVision oferuje klientowi wynajem zakwaterowania wakacyjnego na kempingu, w parku wakacyjnym itp. w formie domu wakacyjnego, apartamentu, przyczepy stacjonarnej, namiotu, bungalowu lub parceli (zwanego dalej "Obiektem wakacyjnym") jako indywidualną usługę turystyczną na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Wynajmu. CampingVision, jako wynajmujący obiekt wakacyjny, nie podlega przepisom dotyczącym podróży zorganizowanych. Umowa najmu zawierana jest pomiędzy CampingVision a klientem ("Klient" / "Najemca").

2. Rezerwacja i Potwierdzenie Rezerwacji, Zakres Usług, Zmiany Usług, Dokumenty Najmu

2.1. Składając rezerwację, klient dokonuje wiążącego zawarcia umowy najmu Obiektu wakacyjnego na podstawie opisu obiektu przedstawionego na niniejszej stronie internetowej vacanceselect.com/pl oraz niniejszych Ogólnych Warunków Najmu. Wniosek o rezerwację można złożyć elektronicznie (za pośrednictwem formularza na stronie internetowej).

2.2. W przypadku rezerwacji dokonywanych przez Internet do zawarcia umowy zastosowanie mają następujące postanowienia. Podczas procesu rezerwacji klient może w dowolnym momencie zmienić, poprawić lub zresetować swoje dane. Istnieje również opcja zresetowania całego formularza rezerwacji online. Klikając "Ceny i rezerwuj", klient może wprowadzić swoje dane, a następnie wybrać metodę płatności. Jeśli klient chce całkowicie anulować proces rezerwacji, może po prostu zamknąć okno przeglądarki. W przeciwnym razie może sfinalizować prośbę o rezerwację. Klikając przycisk "Zarezerwuj teraz" lub równoważny, klient składa wniosek o rezerwację w sposób prawnie wiążący, co skutkuje zobowiązaniem do poniesienia kosztów. Po tym nie można wprowadzać żadnych zmian w danych rezerwacyjnych ani danych osobowych klienta. Dlatego przed przesłaniem wniosku o rezerwację klient musi upewnić się, że wprowadził wszystkie informacje, nazwy i szczegóły, takie jak adres e-mail, numer telefonu lub szczegóły płatności, poprawnie. Po poprawnym wypełnieniu formularza rezerwacji Klient otrzymuje elektroniczne potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, co nie stanowi potwierdzenia przyjęcia rezerwacji.

2.3. Umowa najmu jest zawierana wraz z akceptacją złożonego zamówienia przez CampingVision, co nie wymaga żadnej specjalnej formy. Klient jest zazwyczaj informowany o zawarciu umowy najmu poprzez potwierdzenie rezerwacji w formie elektronicznej (np. e-mail). Klient nie ma prawa do otrzymania umowy najmu w formie pisemnej (pocztą). 

2.4. CampingVision zwraca uwagę, że konsumenci nie mają prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zakupu usług związanych z wypoczynkiem. Oznacza to, że najemca nie może bezpłatnie odstąpić od umowy najmu Obiektu wakacyjnego, nawet w przypadku rezerwacji online. Zastosowanie mają wyłącznie umowne lub ustawowe prawa do odstąpienia i wypowiedzenia przyznane w niniejszym dokumencie.

2.5. Klient jest odpowiedzialny za poinformowanie CampingVision, jeśli nie otrzymał niezbędnych dokumentów na pobyt (Voucher) co najmniej 14 dni przed przyjazdem. Warunkiem jest otrzymanie przez CampingVision całej kwoty podróży. Klient jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie folderu spamu/wiadomości e-mail. Voucher należy okazać na miejscu w momencie rozpoczęcia wynajmu.

3. Usługi, zakres usług

3.1. Zakres usług świadczonych przez CampingVision jest określony w odpowiedniej ofercie obiektu wakacyjnego i niniejszych warunkach, a także w konkretnym potwierdzeniu rezerwacji przekazanym najemcy. Obejmuje on wyłącznie wymieniony tam obiekt do wynajęcia, ale nie usługi, które kemping/ośrodek wakacyjny może oferować poza nim i które nie są częścią umowy. Dotyczy to na przykład basenów, rozrywki lub obiektów i sklepów znajdujących się na kempingu, które nie są obsługiwane przez CampingVision. Podobnie, w okresie przedsezonowym i posezonowym właściciele kempingów mogą ograniczać zakres wszystkich atrakcji i udogodnień, takich jak baseny, rozrywka lub sklepy na kempingu. Ograniczenia w działaniu atrakcji i udogodnień na kempingu mogą również wynikać ze środków regulacyjnych, wpływów pogodowych, takich jak susza, niezbędnych środków oszczędnościowych podejmowanych przez kemping/ośrodek lub zamknięć regulacyjnych, nakazów lub ograniczeń dotyczących dostępności i ilościowego wykorzystania wody, energii elektrycznej, gazu, oleju lub innych paliw grzewczych.

3.2. CampingVision zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnionej usługi lub odstępstwa od niej po zawarciu umowy, jeśli takie zmiany lub odstępstwa są uzasadnione dla drugiej strony umowy, biorąc pod uwagę interesy strony dokonującej zmiany i nie naruszają dobrej wiary. Dotyczy to w szczególności opcjonalnych, możliwych do zarezerwowania dodatków, na przykład takich jak pościel, oraz dostosowań usług ze względu na wpływy pogodowe, takie jak susza, niezbędne środki oszczędnościowe podejmowane przez kemping lub środki regulacyjne lub ograniczenia dotyczące dostępności i ilościowego wykorzystania wody, energii elektrycznej, gazu, oleju lub innych paliw grzewczych.

4. Płatności, Rezerwacje Last Minute, Zamówienie na zapytanie

4.1. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji w ciągu trzech dni roboczych od daty potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić równowartość w wysokości 25% ceny wynajmu, która jest częścią ceny całkowitej. Pozostała kwota jest należna i płatna na osiem tygodni przed rozpoczęciem pobytu. Najemca może znaleźć dane konta dotyczące płatności w potwierdzeniu rezerwacji. Opłaty za anulowanie, przetworzenie i zmianę rezerwacji są natychmiast wymagalne. Klient może dokonać płatności przelewem bankowym lub kartą kredytową (MasterCard lub Visa), a także potencjalnie skorzystać z innych metod płatności oferowanych w systemie rezerwacji. CampingVision nie pokrywa żadnych opłat bankowych ani opłat poniesionych przez bank klienta, w tym opłat za przetwarzanie kart kredytowych należnych klientowi od jego banku.

4.2. Jeśli klient wybierze płatność kartą kredytową, podczas dokonywania rezerwacji wyrazi zgodę na obciążenie konta karty kredytowej wymaganą kwotą. Jeśli CampingVision wyraźnie zaakceptował tę metodę płatności w potwierdzeniu rezerwacji, płatność klienta jest uważana za tymczasową, do momentu obciążenia ustalonej kwoty z konta karty kredytowej klienta przez CampingVision i dlatego nie podlega pełnemu lub częściowemu obciążeniu zwrotnemu. Jeśli wystąpi obciążenie zwrotne z przyczyn leżących po stronie klienta, a płatność nie zostanie zrealizowana w terminie, klient zostanie uznany za winnego zwłoki, a CampingVision ma prawo do wystawienia faktury za wszelkie poniesione szkody (w tym wszelkie opłaty bankowe naliczone CampingVision). Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie terminowej płatności należnego części, płatności końcowej lub całkowitej płatności za pomocą karty kredytowej.

4.3. Rezerwacje Last Minute: W przypadku rezerwacji dokonanych w ciągu ośmiu tygodni przed rozpoczęciem pobytu ("Rezerwacje Last-Minute"), całkowita cena wynajmu obiektu wakacyjnego musi zostać natychmiast zapłacona, przy czym możliwe są tylko metody płatności oferowane w systemie rezerwacji. W przypadku rezerwacji Last-Minute CampingVision zastrzega sobie prawo do anulowania umowy, jeśli wbrew oczekiwaniom obiekt wakacyjny nie będzie dostępny. W takim przypadku, po ogłoszeniu przez CampingVision anulowania rezerwacji, klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty. Ponadto CampingVision zastrzega sobie prawo do zaoferowania alternatywnego obiektu po zawarciu umowy w przypadku Rezerwacji Last-Minute, jeśli taka zmiana lub odstępstwo od pierwotnie wybranego obiektu wakacyjnego jest uzasadnione dla najemcy, biorąc pod uwagę interesy CampingVision i nie narusza dobrej wiary. Klientowi zostanie zaproponowane inne, dostępne zakwaterowanie. Jeśli klient nie jest zadowolony z tej alternatywy, może odstąpić od umowy w ciągu 24 godzin od otrzymania oferty od CampingVision, przy czym zaleca się złożenie wypowiedzenia w formie pisemnej za pośrednictwem formularza zapytania na stronie internetowej. Również w tym przypadku klient otrzyma pełny zwrot dokonanej płatności. Postanowienia punktu 2.4 mają również zastosowanie do Rezerwacji Last-Minute, w związku z czym nie można ich anulować bezpłatnie.

4.4. O terminowości płatności decyduje wpływ środków na konto CampingVision.

4.5. Jeśli najemca nie wpłaci należnej części płatności lub płatności końcowej, CampingVision ma prawo odstąpić od umowy i obciążyć najemcę kosztami anulowania zgodnie z punktem 5.3 oraz ewentualnie zażądać odszkodowania. Wszystkie już wydane dokumenty lub vouchery mogą zostać uznane za nieważne.

4.6. Koszty takie jak podatki turystyczne lub podatki lokalne nakładane przez strony trzecie lub organy rządowe muszą zostać uiszczone przez Najemcę i nie są wliczone w cenę wynajmu. Jeśli CampingVision poinformuje klienta o takich kosztach i opłatach dla stron trzecich, dane te są przekazywane bez gwarancji zachowania ceny przez wspomniane strony trzecie po przekazaniu takich informacji.

4.7. Zastrzegamy sobie prawo do podniesienia lub obniżenia ceny niesprzedanych ofert w dowolnym momencie. Zniżki last minute nie dotyczą rezerwacji dokonanych przed ich publikacją. Nie ma możliwości otrzymania zwrotu różnicy w cenie. Zniżki (np. 14=12) nie mogą być łączone z innymi zniżkami i nie mają zastosowania do dodatków wakacyjnych.

4.8. Po dokonaniu „Zamówienia na zapytanie” przez Najemcę, kontaktujemy się z dostawcą w jego  imieniu, aby zapytać, czy nadal ma dostępne wymagane zakwaterowanie. Otrzymanie odpowiedzi może potrwać do 3 dni. Następnie może zostać wysłana jedna następujących odpowiedzi: 

Zakwaterowanie jest dostępne: Twoje zapytanie natychmiast stanie się potwierdzoną rezerwacją. Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin. UWAGA: W przypadku anulowania rezerwacji naliczone zostaną opłaty za anulowanie. 

Zakwaterowanie nie jest dostępne: Jeśli dostawca nie będzie w stanie przyjąć rezerwacji, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub e-mailem w celu znalezienia odpowiedniej alternatywy. 

NIE NALEŻY DOKONYWAĆ ŻADNYCH KROKÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PODRÓŻY NA PODSTAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAPYTANIE.

5. Anulowanie umowy przez Najemcę, koszty anulowania, zmiany, anulowanie umowy przez CampingVision

5.1. CampingVision dobrowolnie przyznaje najemcy prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie przed rozpoczęciem pobytu. Zaleca się poinformowanie CampingVision o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

5.2. Nawet po odstąpieniu od umowy dotyczącej obiektu wakacyjnego klient może dokonać ponownej rezerwacji tego samego obiektu. Jednak ze względów technicznych nowa rezerwacja może zostać dokonana przez klienta dopiero 48 godzin po anulowaniu starej rezerwacji. CampingVision nie może zagwarantować dalszej dostępności i tej samej ceny obiektu wakacyjnego. Zawsze obowiązuje cena w momencie dokonywania rezerwacji. Cena ta może zostać zmieniona na stronie internetowej CampingVision i jest odpowiednio wyświetlana klientowi. Późniejsza zmiana ceny nie jest możliwa dla żadnej rezerwacji, niezależnie od tego, czy jest to podwyżka, czy obniżka.

5.3. W przypadku anulowania umowy klient jest zobowiązany do pokrycia następujących kosztów anulowania, obliczonych w oparciu o okres między powiadomieniem o anulowaniu a rozpoczęciem wynajmu procentowo od całkowitej ceny rezerwacji (cena zakwaterowania, w tym wszystkie dodatki, takie jak pościel) w następujący sposób:

Do 46 dni przed rozpoczęciem pobytu: 25%

Od 45 do 36 dnia przed rozpoczęciem pobytu: 50%

Od 35 do 3 dnia przed rozpoczęciem pobytu: 80%.

Od 2 dni przed rozpoczęciem pobytu i w przypadku niedojazdu: 100%

Opłacone składki i ubezpieczenia (SGR, Campez Couvert, Calamity) nie są częścią ceny wynajmu i nie podlegają zwrotowi, ani w całości, ani w części. CampingVision zastrzega sobie prawo, w indywidualnych przypadkach, do żądania specjalnie obliczonej rekompensaty zamiast wspomnianych kwot ryczałtowych, które mogą być wyższe niż obowiązująca kwota ryczałtowa. W takim przypadku CampingVision określi i uzasadni tę rekompensatę.

5.4. Aby pokryć koszty związane z anulowaniem lub przerwaniem pobytu, CampingVision zaleca wykupienie ubezpieczenia podróżnego lub ubezpieczenia pokrywającego koszty pomocy, w tym koszty repatriacji w razie wypadku, choroby lub śmierci. CampingVision oferuje najemcy mozliwość wykupienia ubezpieczenia od Campez Couvert w procesie rezerwacji. Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę wynajmu.

5.5. Klient nie ma prawa do wprowadzania zmian w umowie dotyczących miejsca docelowego, daty, zakwaterowania lub jakichkolwiek innych zmian w rezerwacji, w tym zmian nazwiska lub zmian informacji ("Zmiany"). O zmiany można wnioskować do 14 dni przed przyjazdem. Jeśli CampingVision zatwierdzi zmianę, ma prawo naliczyć opłatę za zmianę za każdy proces zmiany i klienta w wysokości 100PLN, a klient będzie odpowiedzialny za wszystkie dodatkowe koszty związane ze zmianą, w tym opłaty właściciela obiektu wakacyjnego. Klient nie ma możliwości wykazania, że zmiana nie spowodowała kosztów równych określonym opłatom za zmianę. Zmian dokonanych po upływie wspomnianego terminu można dokonać wyłącznie po odstąpieniu od umowy zgodnie z punktem 5.1 w związku z punktem 5.3. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w rezerwacji, które skutkują obniżeniem ceny, opłaty za anulowanie podane powyżej będą miały zastosowanie do pierwotnej kwoty w momencie powiadomienia o zmianie. Jeśli nie będziemy w stanie dokonać żądanej zmiany, a Najemca nie będzie chciał kontynuować rezerwacji, zostanie ona uznana za anulowaną ze skutkiem od dnia, w którym zażądano zmiany, a zastosowanie będzie miała zwykła opłata za anulowanie. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wprowadzenia jakichkolwiek zmian w rezerwacji.

5.6 W zależności od dostępności, daty wakacji mogą zostać przedłużone podczas pobytu na kempingu. O dodatkowe noce należy poprosić i zapłacić przedstawicielom na kempingu lub w recepcji głównej. Stawki zniżkowe (np. 14=12) lub inne obowiązujące w danym czasie zniżki nie mogą być stosowane w połączeniu z dodatkowymi noclegami. W przypadku późnego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu z wakacji nie przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy. Ponadto w żadnym wypadku nie jest możliwe przeniesienie wpłaconych kwot na rezerwację na kolejny rok kalendarzowy.

5.7. Jeśli klient dokona zmiany w odniesieniu do swojej rezerwacji, modyfikując swój pobyt na następny rok, otrzyma nowe potwierdzenie rezerwacji dla zmienionej umowy najmu. Punkt 5.1 nie ma zastosowania w tym przypadku; w związku z tym klient nie otrzymuje nowego prawa do odstąpienia od umowy przyznanego przez CampingVision, ale ma jedynie prawa ustawowe.

5.8. Chociaż CampingVision nie przewiduje konieczności wprowadzania zmian w rezerwacji, czasami mogą pojawić się nieprzewidziane problemy z winy naszej lub naszych partnerów. W takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian lub anulowania rezerwacji. Niezwłocznie poinformujemy Cię o istotnych zmianach lub anulowaniu rezerwacji i będziemy współpracować z Tobą w celu znalezienia odpowiedniego alternatywnego zakwaterowania. Jeśli żadna akceptowalna alternatywa nie będzie dostępna lub zaakceptowana przez Najemce, niezwłocznie zwrócimy wszystkie dokonane płatności. Drobne zmiany będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.9. Siła wyższa. Dla celów niniejszych Warunków Rezerwacji, "Siła Wyższa" obejmuje zdarzenia pozostające poza kontrolą naszą lub naszego dostawcy, takie jak klęski żywiołowe, działania rządowe i inne nieprzewidywalne okoliczności. Jeśli zdarzenie siły wyższej uniemożliwi nam zapewnienie zarezerwowanego zakwaterowania, CampingVision ma prawo do anulowania umowy najmu przed rozpoczęciem pobytu. W takich przypadkach dołożymy wszelkich starań, aby zmienić rezerwację na alternatywne zakwaterowanie lub niezwłocznie zwrócimy wszystkie dokonane płatności. Pamiętaj, że nie masz prawa do kontynuowania umowy ani ubiegania się o dodatkowe odszkodowanie lub zadośćuczynienie. CampingVision może również zadeklarować częściowe anulowanie zarezerwowanych dodatków, z odpowiednim zwrotem kosztów. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Ci w znalezieniu alternatywnego zakwaterowania, aby zapewnić Ci wakacje. CampingVision nie ponosi odpowiedzialności, jeśli pobyt zostanie przerwany przez "Siłę Wyższą" podczas wakacji.


6. Cel wynajmu, liczba osób, czas trwania wynajmu (zameldowanie i wymeldowanie), późny przyjazd najemcy

6.1. Wynajęty obiekt wakacyjny może być wykorzystywany wyłącznie do celów wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz zajmowana przez liczbę osób określoną w potwierdzeniu rezerwacji. Dotyczy to również dzieci niezależnie od ich wieku. W przypadku większej ilości osób CampingVision ma prawo zażądać dodatkowej opłaty za okres nadmiernego obłożenia. CampingVision i właściciel obiektu mogą wydalić nadmiar osób z obiektu wakacyjnego i jego terenu. Jeśli nadmierna liczba osób nie opuści obiektu wakacyjnego pomimo wydalenia, daje to CampingVision podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy zgodnie z punktem 9. Wynajem do innych celów, takich jak zakwaterowanie pracowników, jest niedozwolony i może również prowadzić do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu zgodnie z punktem 9.

6.2. Nasze kempingi są kempingami rodzinnymi i nie są odpowiednie dla wieczorów panieńskich i kawalerskich ani grup młodzieży (nawet jeśli mają ukończone 18 lat). Co najmniej 1 osoba spośród uczestników podróży w każdym obiekcie musi mieć ukończone 26 lat. CampingVision zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu zakwaterowania grupie osób poniżej 26 roku życia zgodnie z warunkami ustalonymi z partnerem handlowym. 

6.3. Godziny zameldowania i wymeldowania: Umowa najmu jest zawierana wyłącznie na czas określony w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku wcześniejszego przyjazdu najemca nie ma prawa dostępu do obiektu wakacyjnego. Godziny zameldowania i wymeldowania są określone w voucherze przekazanym klientowi. Jeśli najemca nie pojawi się w uzgodnionym czasie, CampingVision uzna to za faktyczne wycofanie się najemcy, a najemca nie ma prawa dostępu do obiektu wakacyjnego w przypadku późnego przyjazdu. CampingVision ma prawo obciążyć najemcę opłatą za anulowanie rezerwacji w wysokości 100%, zgodnie z punktem 5.3, w przypadku niestawienia się. Jeśli CampingVision nadal umożliwia najemcy dostęp do obiektu wakacyjnego pomimo opóźnienia, nie będzie również zwrotu ceny wynajmu ani żadnej jej części za późny przyjazd lub wcześniejszy wyjazd. W dniu wyjazdu wynajmowany obiekt musi zostać zwrócony w należytym i czystym stanie. 

6.4. Życzenia/Gwarancje. W momencie rezerwacji należy przekazać w uwagach swoje specjalne życzenie, które zostanie przesłane do przedstawiciela kempingu. Życzynie specjalne nie jest gwarantowane. Wcześniejsza rezerwacja lub bycie powracającym klientem nie daje gwarancji ani nie zwiększa szansy na spełnienie specjalnego życzenia. Wszystko zależy od tego, czy w dniu przyjazdu dostępne będzie zakwaterowanie spełniające określone życzenie. Jeśli specjalne życzenie nie będzie możliwe do zrealizowania, nie zostaniesz o tym poinformowany z wyprzedzeniem. Za takie specjalne życzenia nie jest pobierana opłata. 

W przypadku niektórych typów zakwaterowania można zarezerwować gwarantowane specjalne życzenie "obok siebie" za opłatą w wysokości ok. 30 € za zakwaterowanie (maksymalnie 3 zakwaterowanie w tym samym terminie). Położenie obok siebie obejmuje również położenie tyłem do siebie, po przekątnej, o ile między Twoim zakwaterowaniem a zakwaterowaniem drugiej strony/stron nie znajduje się żadne inne zakwaterowanie. Jeśli gwarantowane specjalne życzenie "obok siebie", nie zostanie zrealizowane, otrzymasz zwrot pieniędzy zapłaconych za to życzenie.


7. Traktowanie obiektów wakacyjnych przez najemcę, zwierzęta domowe

7.1. Najemca jest zobowiązany traktować wynajętą nieruchomość wakacyjną z należytą starannością, odpowiednio ją wietrzyć i obchodzić się z nią z szacunkiem. Najemca ponosi odpowiedzialność prawną  za szkody wyrządzone z własnej winy w obiekcie wakacyjnym, lokalu, domu lub inwentarzu. Najemca musi zweryfikować swoje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (patrz punkt 11.2) i przedstawić dowód takiego ubezpieczenia wynajmującemu na jego żądanie. Po przyjeździe najemca powinien sprawdzić obiekt wakacyjny pod kątem uszkodzeń i niezwłocznie zgłosić je do CampingVision.

7.2. Podnajem nieruchomości wakacyjnej przez najemcę jest niedozwolony.

7.3. Wprowadzanie zwierząt domowych do obiektu wakacyjnego jest generalnie niedozwolone i nie jest przewidziane przez CampingVision. Zwierzę domowe, w szczególności pies, może zostać przywiezione tylko wtedy, gdy klient złożył wyraźne, odpowiednie żądanie z wyprzedzeniem i jeśli CampingVision wyraźnie zgodził się na włączenie zwierzęcia do potwierdzenia rezerwacji. Wcześniejsza prośba musi określać zwierzę domowe (gatunek, liczbę, rozmiar, wiek). Jeśli zwierzę domowe zostanie wprowadzone do obiektu wakacyjnego bez uprzedniej zgody i wyraźnego potwierdzenia przez CampingVision, CampingVision ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu zgodnie z punktem 9, a klient musi natychmiast opuścić zarezerwowany obiekt wakacyjny bez otrzymania zwrotu kosztów za niewykorzystany okres wynajmu. CampingVision zastrzega sobie prawo do wydalenia i niewpuszczenia zwierzęcia domowego do obiektu wakacyjnego w indywidualnych przypadkach, w zależności od specyfiki zwierzęcia. Zwierzęta nie mogą korzystać z łóżek, sof, mebli wypoczynkowych i basenu.

7.4. Najemca musi przestrzegać regulaminu dotyczącego obiektu wakacyjnego. Obejmuje to w każdym przypadku, że najemca nie powoduje hałasu lub innych zakłóceń i problemów, używa tylko pościeli na łóżkach i pozostawia obiekt wakacyjny w należytym porządku, m.in: naczynia muszą być umyte, podłoga zamieciona, a śmieci wyniesione. Nieprzestrzeganie regulaminu upoważnia CampingVision do natychmiastowego rozwiązania umowy zgodnie z punktem 9.

7.5. O ile nie uzgodniono inaczej, umieszczanie (dodatkowych) namiotów, przyczep kempingowych i kamperów na terenie wynajmowanego obiektu wakacyjnego jest niedozwolone. Wynajmujący ma prawo zażądać ich natychmiastowego usunięcia. W przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku CampingVision ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z punktem 9.


8. Obowiązki najemcy dotyczące wad nieruchomości wakacyjnej

8.1. Najemca musi niezwłocznie zgłosić wszelkie istniejące wady w obiekcie wakacyjnym po przyjeździe lub te, które wystąpiły w okresie najmu i zażądać ich usunięcia. Zgłoszenie należy przekazać na miejscu do osoby odpowiedzialnej ze strony operatora zakwaterowania lub recepcji. Jeśli nie zostanie to rozwiązane w sposób zadowalający, klient powininen skontaktować się z CampingVision. 

8.2. Najemca ma obowiązek współpracować w taki sposób, aby umożliwić firmie CampingVision i jej przedstawicielom na miejscu przeprowadzenie działań naprawczych i w razie potrzeby zapewnić im dostęp do obiektu wakacyjnego. Najemca nie może utrudniać naprawy, a w szczególności musi współpracować, aby zapobiec dalszym szkodom lub przynajmniej zminimalizować je poprzez naprawę.

8.3. Jeśli najemca nie zgłosi wady obsłudze na miejscu i do CampingVision zgodnie z wymogami, najemca nie jest uprawniony do żądania obniżki lub odszkodowania. Później powstałe wady, które nie zostały zgłoszone zarówno na miejscu, jak i do CampingVision, nie mogą być uwzględnione do zwrotu.

8.4. Umowy zawarte przez klienta z personelem właściciela / usługodawcy na miejscu bez uprzedniej zgody CampingVision nie są wiążące dla CampingVision.

8.5. W przypadku bezpośredniego zagrożenia CampingVision ma prawo poinstruować agentów na miejscu, aby weszli do obiektu wakacyjnego i podjęli wstępne środki zapobiegawcze (np. usunięcie gniazda os).

8.6. Reklamacje.  Jeśli uważasz, że masz uzasadnioną skargę, zgłoś ją przedstawicielowi dostawcy zakwaterowania lub personelowi kempingu. Zgodnie z naszą polityką staramy się rozwiązywać wszelkie problemy na kempingu, abyś mógł cieszyć się wakacjami.

Jeśli problem nie zostanie natychmiast rozwiązany, prosimy o kontakt z naszym biurem, a my postaramy się rozwiązać problem.

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku, musisz zgłosić swoją skargę na piśmie w ciągu 7 dni po powrocie. Reklamacje niezgodne z powyższymi procedurami nie będą rozpatrywane. Czas rozpatrywania roszczeń klientów może trwać od sześciu do ośmiu tygodni. Wszelkie oferty zwrotu kosztów ze strony CampingVision są zawsze ofertami uznaniowymi i wygasają, jeśli klient nie zaakceptuje ich w ciągu czterech tygodni od ich złożenia. 

Wszelkie skargi w recenzjach zostaną oczywiście przeczytane, ale nie są uważane za formalną skargę, a zatem nie zostanie udzielona żadna odpowiedź.


9. Wypowiedzenie umowy przez CampingVision na skutek zachowania Najemcy

CampingVision może zakończyć korzystanie z obiektu wakacyjnego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niezachowania określonej przez potwierdzenie rezerwacji ilości osób w zakwaterowaniu. Po rozpoczęciu najmu CampingVision może rozwiązać umowę także w przypadku, gdy Najemca pomimo upomnienia w istotny sposób zakłóca porządek lub gdy Najemca lub ososby towarzyszące zachowuje się w sposób uzasadniający natychmiastowe rozwiązanie umowy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy pomimo ostrzeżenia nadal trwa niezgodne z umową obłożenie obiektu wakacyjnego, jak np. przepełnienie obiektu wakacyjnego, przyjazd ze zwierzęciem domowym bez uprzedniej zgody CampingVision, lub jeżeli najemca pomimo upomnienia naruszy regulamin lokalu lub spokój i cisza domu zostanie znacząco zakłócona, albo jeżeli najemca umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa wyrządzi znaczne szkody w wynajmowanym obiekcie.


10. Odpowiedzialność wynajmującego, Ograniczenie odpowiedzialności

Dołożono wszelkich starań, aby informacje wyświetlane na tej stronie były prawidłowe w momencie publikacji 1 października 2023 r. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub zmiany wprowadzone w okresie świątecznym/wakacyjnym. Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą, takie jak niesprzyjająca pogoda, hałas, prace budowlane na terenie kempingu, szkodniki, prace na obiektach kempingowych lub w ich obrębie oraz inne okoliczności (np. basen i Wi-Fi), za które odpowiedzialność leży po stronie właściciela kempingu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli jakiekolwiek szkody, utrata przyjemności lub wydatki poniesione przez Najemcę wynikają z okoliczności „siły wyższej”,  działań Najemcy lub działań osób trzecich znajdujących się poza kontrolą CampingVision. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia pozostające poza kontrolą CampingVision, takie jak wojna, zamieszki, strajki, niesprzyjająca pogoda i inne klęski żywiołowe lub podobne zdarzenia. Zdjęcia i ilustracje zostały opublikowane w dobrej wierze, aby dać ogólny pogląd na temat miejsca docelowego i/lub zakwaterowania. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Materiał zdjęciowy dostarczają nasi goście, współpracownicy i kemping. W sytuacjach nieuregulowanych Regulaminem decyzje będą podejmowane według uznania Zarządu.


11. Obowiązek współdziałania Najemcy, Ubezpieczenie Odpowiedzialności Najemcy

11.1. Najemca jest zobowiązany do współpracy w ramach przepisów prawa dotyczących obowiązku złagodzenia szkód w przypadku zakłócenia świadczenia, aby uniknąć lub złagodzić szkody.

11.2. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w obiekcie wakacyjnym lub na jego terenie, jeżeli najemca lub osoby z nim zakwaterowane w obiekcie wakacyjnym spowodowały je umyślnie lub przez zaniedbanie. Zaleca się, aby najemca sprawdził, czy jego ubezpieczenie OC obowiązuje także za granicą. Zawarcie takiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ważnego za granicą, jest wyraźnie zalecane najemcy.


12. Ochrona danych, prawo do sprzeciwu

12.1. CampingVision informuje najemcę o przetwarzaniu jego danych osobowych w oświadczeniu o ochronie danych na stronie internetowej oraz w swoich informacjach o ochronie danych. CampingVision przestrzega przepisów RODO przy przetwarzaniu danych osobowych. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do osoby (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail). Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi zapytania najemcy lub prośby o rezerwację, realizacji działań przedumownych lub realizacji umowy najmu. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne w wymienionych celach. Dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim bez wyraźnej zgody Najemcy. Najemca ma w każdej chwili możliwość wglądu, żądania informacji, zmiany, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych lub złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z przechowywanymi przez niego danymi osobowymi. Dane zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do realizacji umowy lub gdy ich przechowywanie będzie prawnie niedopuszczalne. Najemca może skorzystać z prawa do usunięcia danych lub zapytania ogólnego korzystając z formularza zapytania znajdującego się na stronie internetowej lub kontaktując się z CampingVision pod adresem gdpr@campingvision.com.

12.2. Wysyłając wiadomość do CampingVision za pośrednictwem formularza zapytania znajdującego się na stronie internetowej, najemca może w każdej chwili bezpłatnie sprzeciwić się wykorzystywaniu lub przetwarzaniu jego danych w celach reklamowych, badań rynku lub opinii bądź w celach marketingowych.


13. Przepisy paszportowe, wizowe i zdrowotne

Jako wynajmujący CampingVision nie ma obowiązku udzielania informacji o przepisach paszportowych, wizowych czy zdrowotnych obowiązujących w kraju, w którym znajduje się obiekt wakacyjny. Dlatego Najemca jest odpowiedzialny za samodzielne zapoznanie się z niezbędnymi przepisami paszportowymi, wizowymi i zdrowotnymi obowiązującymi w danym kraju, na przykład za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Najemca jest również odpowiedzialny za uzyskanie i noszenie niezbędnych oficjalnych dokumentów podróży, wszelkich wymaganych szczepień, a także przestrzeganie przepisów celnych i walutowych. 


14. Postanowienia końcowe

14.1. Do umowy najmu pomiędzy najemcą a CampingVision ma zastosowanie wyłącznie prawo szwajcarskie. O ile najemca jest handlowcem lub osobą prawną prawa prywatnego lub publicznego, lub osobą mającą miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu za granicą lub której miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu nie jest znane w chwili składania pozwu, Genewa została uznana jako miejsce jurysdykcji.

14.2. Nieważność poszczególnych postanowień niniejszych ogólnych warunków nie powoduje nieważności całej umowy.

14.3. Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR) służącą pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich, którą najemca może znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. CampingVision nie uczestniczy w procesie arbitrażu konsumenckiego i nie jest prawnie zobowiązany do udziału w takich procesach.


15. Ochrona SGR - Fundacja Gwarancji Podróży

15.1 CampingVision jest stowarzyszony z SGR, nr 3656. Można to sprawdzić na stronie www.sgr.nl. W ramach programu gwarancyjnego SGR (https://www.sgr.nl/english) obiekty noclegowe opublikowane na tej stronie są objęte gwarancją SGR. Ta gwarancja SGR oznacza, że konsument ma zapewniony zwrot przedpłaconych kosztów podróży, jeśli dostawca nie jest w stanie spełnić uzgodnionego świadczenia z powodu bankructwa. Jeśli umowa obejmuje również transport, a miejsce docelowe zostało już osiągnięte, zapewniona zostanie podróż powrotna.

15.2 Wkład konsumentów w SGR. Od 1 lutego 2021 r. każdy konsument rezerwujący podróż w organizacji turystycznej stowarzyszonej z SGR płaci 45PLN. Przy każdej rezerwacji najemca jest zobowiązany do wniesienia wkładu w ochronę w postaci kosztów SGR w wysokości 45PLN. Opłaty te nie podlegają zwrotowi.


16. Nota prawna / Kontakt


Twoja umowa najmu zostaje zawarta z:

CampingVision International AG

Rue du Bachet 14

1212 Grand- Lancy

Switzerland

Reg. 20202/2011 CH-660-3442011-8


W przypadku pytań w związku z naszą stroną internetową i rezerwacją, prosimy o kontakt z naszym lokalnym biurem:


Rue du Bachet 14

1212 Grand- Lancy

FAQ & Kontakt


Niniejsze Ogólne Warunki Najmu są chronione prawem autorskim.